Artikel systeemintegratie bij asset management

In het Vakblad Asset Management is een artikel geplaatst over de ingebruikname van het nieuwe asset management systeem bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ellen den Broeder van de NVDO heeft Damon Visser van Promaint en Lucien Teune van Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnterviewd voor dit artikel. Damon heeft het gehele traject inhoudelijk begeleid, van oriëntatiefase tot en met implementatie.

Lees hier het hele artikel.