Asset management scan

Veel organisaties willen zich ontwikkelen en groeien naar een volledige beheersing van haar assets middels asset management. Omdat asset management een heel breed begrip is, blijkt het in praktijk vaak moeilijk te bepalen waar te beginnen. Men ziet door de bomen het bos niet meer, of gaat juist met van alles tegelijk aan de slag. Terwijl veel zaken eigenlijk al goed op orde zijn. Om organisaties te helpen richting te geven aan deze ontwikkeling richting asset management, heeft Promaint de Asset management scan ontwikkeld, gebaseerd op ISO 55001.

Met deze scan helpt Promaint u om inzichtelijk te maken welke onderdelen van asset management niet op het volwassenheidsniveau zitten welke door de organisatie wel gewenst is. De scan wordt in enkele dagen tijd uitgevoerd door middel van interviews met verschillende medewerkers, met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Hiermee wordt een zo reëel mogelijk beeld geschetst van de werkelijkheid en gewenste situatie met betrekking tot de verschillende asset management onderwerpen. Uit de scan volgt een rapport met daarin een duidelijk overzicht waarin scores op verschillende vlakken van asset management worden getoond, met de mogelijke verbeterrichtingen.

De uitkomst van de scan is een zeer bruikbaar hulpmiddel om de prioriteiten van de verbeteracties te bepalen, omdat het start met de huidige situatie en vanuit daaruit gaat verbeteren. Daarmee wordt voorkomen dat de start van een dergelijk traject per se top-down (strategisch-tactisch-operationeel) moet plaatsvinden, maar kan de conclusie ook zijn dat specifieke operationele aandachtpunten als eerste worden aangepakt.

QuickScan
Wil u graag aan de slag met asset management, maar is het nog te vroeg om een volledige scan af te nemen? Als alternatief voor de volledige Asset management scan, die enkele dagen in beslag neemt, biedt Promaint de Asset management Quickscan. Deze vereenvoudigde versie wordt in één interview van ca. 2 uur uitgevoerd en geeft u een schets op hoofdlijnen van uw huidige situatie met betrekking tot asset management. Deze Quickscan nemen we kosteloos bij u af!

Geïnteresseerd in een Quickscan of uitgebreide Asset management scan? Neem gerust contact op met ons!