CONTINU VERBETEREN

Een veelgebruikt principe voor continu verbeteren is de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Het idee van de PDCA is om een plan te maken (PLAN), dit uit te voeren (DO), de uitkomst te evalueren (CHECK) en het plan afhankelijk van de evaluatie bij te stellen (ACT). Dit principe kan toegepast worden in allerlei vormen en maten, van de implementatie van grootschalig organisatiebreed project, tot een enkele onderhoudsactie.

Het bijsturen is een continu proces en is nooit “af”, doordat:

  • de omgeving dynamisch is
  • nieuwe inzichten kunnen ontstaan over het gewenste resultaat
  • de uitvoering in de tijd geleidelijk wijzigt

Continu verbeteren is tevens een belangrijk aspect in kwaliteitsnormen zoals ISO, JCI en NIAZ.

Voor een aantal concrete voorbeelden kunt u hieronder verder lezen. Kunt u ook hulp gebruiken bij uw onderhoudsvraagstuk? Neem dan vooral contact op, wij staan u graag te woord.

Procesoptimalisatie

“We werken al jaren zo”, is een veelgehoorde kreet. Toch heerst vaak het onderbuikgevoel dat taken eenvoudiger kunnen. Iedereen wil zijn werk zo goed mogelijk uitvoeren, maar niet altijd weet men waarom iets op een bepaalde manier uitgevoerd dient te worden.

Lees hier meer informatie.

Maintenance scan

De Maintenance scan is de oplossing om inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van potentiële verbeteringen op het onderhoudsgebied. Zowel de huidige situatie als het ambitieniveau van de organisatie worden in kaart gebracht.

Lees hier meer informatie.

NIAZ accreditatie

NIAZ

Wij hebben ervaring met het inrichten van het proces t.b.v. de NIAZ accreditatie voor de Technische en Medisch Instrumentele Diensten in de zorg.

Lees hier meer informatie.

JCI Accreditatie

JCI

JCI is de nieuwe kwaliteitsstandaard binnen de Nederlandse ziekenhuizen. De voorbereidingen voor deze kwaliteitsaudit kosten vaak in korte tijd veel tijd. Gericht op de ondersteunende diensten van het Facilitair bedrijf en de afdeling Techniek kan Promaint ook uw ziekenhuis ondersteunen bij het opzetten, inrichten en borgen van de kwaliteitseisen die JCI aan uw afdelingen stelt.

Lees hier meer informatie.