Interim maintenance management

In het verlengde van onze kerncompetenties voorziet Promaint in interim maintenance managers. Deze managers kunnen uw organisatie voor korte of langere tijd ondersteunen, met onderstaande activiteiten:

  • Invullen van uw management positie;
  • Optimalisatie van uw werkprocessen;
  • Initiëren en begeleiden van specifieke verbetertrajecten.

Naast het operationeel draaiend houden van de technische afdeling, ligt de kracht van onze maintenance managers bij verbeteringen op tactisch en strategisch niveau. Kenmerkend voor de interim maintenance managers van Promaint:

  • zijn in korte tijd bekend met uw organisatie;
  • richten zich op zowel procesverbetering als medewerkers;
  • hanteren voor verbetertrajecten een projectmatige aanpak;
  • bewaken dat de implementatie en borging altijd de laatste stap is van een verbetertraject;
  • implementeren het principe van ‘blijvend verbeteren’;
  • worden gesteund door de experts vanuit Promaint;
  • beschikken over een grote database van referentieprojecten en documenten.

Kortom: zowel voor tijdelijke vervanging van de maintenance manager als voor een interim maintenance manager die een gerichte verbetering dient door te voeren ondersteunt Promaint u graag.