Accreditatie JCI

Uw afdeling wordt ge-audit…geen paniek!

Ziekenhuizen raken steeds meer gewend aan kwaliteitsaudits. Om aan de eisen te voldoen moet vaak in een korte tijd heel veel werk worden verzet. Deze inspanning komt veelal bovenop de dagelijkse werkzaamheden. En waar te beginnen? Een duidelijk stappenplan helpt u om het overzicht te houden en op een efficiënte manier te werken richting het beoogde resultaat.

Joint Commissioning International

Sinds enkele jaren is de Joint Commissioning International, beter bekend als JCI, als nieuwe kwaliteitsstandaard beschikbaar binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen zich vrijwillig committeren aan deze kwaliteitsstandaard, waarmee ze aantoonbaar kunnen maken dat de processen goed zijn geborgd. De patiëntveiligheid staat hierbij altijd centraal.

JCI richt zich op alle afdelingen binnen een ziekenhuis, variërend van de zorgafdelingen, de behandelende afdelingen tot aan de ondersteunende diensten. Voor al deze afdelingen is een systematische en goed geborgde werkwijze benodigd om de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen rondom de patiënt te kunnen behalen. JCI is erop gericht om deze kwaliteit en veiligheid te borgen.

foto JCI

Ondersteuning

Gericht op de ondersteunende diensten van het Facilitair bedrijf en de afdeling Techniek biedt Promaint een totaalpakket om te ondersteunen bij het opzetten, inrichten en borgen van alle kwaliteits- en veiligheidseisen die JCI aan deze afdelingen stelt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de eindverantwoordelijke.

Een duidelijk stappenplan

De ondersteuning vanuit Promaint start altijd met een inventarisatie van de situatie en behoefte binnen uw organisatie. Hierbij wordt een duidelijk stappenplan opgesteld om de doelstellingen te bereiken en waarbij wordt aangegeven welke onderdelen reeds goed geregeld zijn, welke onderdelen binnen uw organisatie zelfstandig worden opgepakt en bij welke onderdelen ondersteuning vanuit Promaint gewenst is.

Ongeacht bij welke onderwerpen de afdelingen van het Facilitair bedrijf ondersteuning wenst, bij Promaint kunt u dus altijd terecht voor de juiste ondersteuning. Daarbij kan Promaint zowel worden ingezet als sparringpartner of op een deelgebied, maar uiteraard ook voor de gehele begeleiding, inclusief de voorbereiding op de JCI audit.

Toegevoegde waarde

Bij de ziekenhuizen die aan de slag gaan met JCI wordt vaak een intern projectteam samengesteld die naast hun reguliere werk verantwoordelijk zijn voor de JCI implementatie. Aangezien er vaak beperkt ervaring is met een dergelijk traject kost het veel tijd en uitzoekwerk om de juiste stappen te nemen om het uiteindelijke doel te bereiken. Daarnaast vereist JCI dat de werkprocessen worden beschreven en vastgelegd, hetgeen een tijdrovende klus is. Vanuit de ervaring met het implementeren van JCI denkt Promaint mee over een implementatietraject dat ook voor uw organisatie goed werkt en realiseerbaar is. Waar nodig kunnen tevens voorbeelden worden aangedragen waarmee veel inzicht wordt verkregen in het implementatietraject dat voor u ligt. Gericht op de vereiste werkbeschrijvingen heeft Promaint een database opgebouwd met vele procedures en werkbeschrijvingen, die reeds zijn getoetst door JCI. Het werkt zeer efficiënt om met deze standaard procedures en werkbeschrijvingen als vertrekpunt aan de slag te gaan met het verder afstemmen en uitwerken van de procedures en werkbeschrijvingen die voor uw specifieke organisatie gelden.

Indien u meer wilt weten over de ondersteuning die Promaint kan bieden bij de accreditatie van JCI, neem dan gerust contact op.