Maintenance Gorinchem 2018 – NVDO – Promaint is aanwezig!

Op 18 april verzorgt Damon Visser twee presentaties op de Maintenance Gorinchem 2018. Hij behandelt ‘Grip op uitbesteden van onderhoud’ en ‘Visualisatie geeft data betekenis, big data & assetmanagement’.

14.00-14.30 uur; “Grip op uitbesteden van onderhoud”
Deel 1: Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in iedere sector voor. Dit kan bijvoorbeeld met inspannings-, prestatie- of maincontracten. De contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten. In deze sessie laten we zien op welke wijze je grip kunt krijgen op de diensten die worden uitbesteed.

14.30-15.00 uur; “Visualisatie geeft data betekenis”
Deel 2: Inmiddels zijn assetmanagementsysteem of facilitaire management informatiesystemen vertrouwde applicaties geworden waar vele gebruikers dagelijks mee werken binnen technische diensten en facilitaire organisaties. Met het gebruik van deze systemen wordt een grote hoeveelheid data verzameld waarmee prestaties (KPI’s), afspraken en processen bewaakt kunnen worden. Tevens kunnen op een onderbouwde manier strategische keuzes gemaakt worden. In deze sessie laten we de mogelijkheden zien van het visualiseren van data.

Programma Maintenance Gorinchem 2018.