Accreditatie NIAZ

Promaint heeft ervaring met het inrichten van het proces ten behoeve van de NIAZ accreditatie voor de Technische en Medisch Instrumentele Diensten binnen de zorg. Logo Niaz

Promaint kan ook uw organisatie op efficiënte wijze ondersteunen met:

  • Het uitvoeren van een (pre-)audit waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate aan de eisen van de NIAZ wordt voldaan;
  • Het opstellen van procedures, uiteraard conform de richtlijnen van het NIAZ. Promaint beschikt over de standaard procedures waaraan voldaan moet worden. Vanuit deze basis worden de procedures op efficiënte wijze en met een korte doorlooptijd aangepast aan uw specifieke situatie;
  • Implementatie van de procedures binnen de organisatie. Na het opstellen van de procedures dienen deze geborgd te worden binnen uw organisatie. Promaint heeft hier veel ervaring mee en ondersteunt u hier graag bij;
  • Begeleiding bij het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act circel. Volgens de NIAZ voldoet een procedure pas, nadat deze in de praktijk volledig is doorlopen, geëvalueerd en indien nodig is bijgesteld. Promaint biedt ondersteuning om deze PDCA cyclus efficiënt te doorlopen waarbij de ervaring van Promaint ervoor zorgt dat er op de juiste zaken wordt gefocust;
  • Training van medewerkers. Veel medewerkers zijn niet gewend aan en niet bekend met het werken volgens procedures. Promaint begeleidt uw organisatie hierin. Door de procedures toe te lichten aan de hand van praktische voorbeelden weten de medewerkers exact waar de procedures over gaan, wanneer ze gehanteerd moeten worden en uit welke stappen de procedures bestaan. Deze training kan zowel op individueel als op afdelingsniveau worden verzorgd door Promaint;
  • Opstellen en implementeren van werkinstructies. Ter ondersteuning van de opgestelde procedures zullen er een aantal specifieke werkinstructies opgesteld moeten worden. Promaint beschikt over veel standaard werkinstructies die de basis vormen om specifiek te maken voor uw organisatie;
  • Doorvoeren verbeteringen na NIAZ audit. Na de audit die wordt uitgevoerd door het NIAZ volgt een rapport met verbeterpunten. Promaint biedt ondersteuning bij het realiseren van deze verbeterpunten.

 

Samengevat heeft Promaint de juiste kennis en ervaring in huis om u in iedere stap naar het verkrijgen en behouden van de NIAZ accreditatie te ondersteunen.