NVDO-cursus Uitbesteden van Onderhoud

Promaint verzorgt de cursus Uitbesteden van Onderhoud voor het NVDO.
Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in iedere sector voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel en alleen op de core-business te richten. De productie en omzet is echter wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de (proces kritische) installaties. Tevens heeft men in de praktijk te maken met specifieke installaties of systemen waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant of derden. In alle gevallen dient bij het uitbesteden duidelijk te zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de risico’s zijn van uitval of verstoringen van het primaire proces. Contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten.

Doel

Na het volgen van de tweedaagse cursus Uitbesteden van Onderhoud, is de cursist in staat om het gehele proces van contractmanagement in te richten en te beheersen. Concreet leert de cursist wat contractmanagement inhoudt, welke typen onderhoudscontracten mogelijk zijn en hoe deze strategisch toegepast kunnen worden. Daarnaast leert de cursist onderhoudscontracten opstellen, borgen, bewaken en evalueren. Tot slot worden de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen.

Maintenance contract

Onderwerpen

Algemeen

 • Wat wordt verstaan onder contractmanagement?
 • Proces van uitbesteden: inventariseren, specificeren, selecteren, contracteren, borgen, uitvoeren/begeleiden, bewaken en evalueren

Strategie

 • Type onderhoudscontracten: raamovereenkomst, prestatie, all-in, preventief en correctief
 • Kennismanagement
 • Contracteigenaar, contractbeheerder, budgethouder
 • Vaststellen OEM afhankelijkheid (risico analyse)

Opstellen contracten

 • Standaard Service Overeenkomst
 • Aansprakelijkheid en overige inkoopvoorwaarden
 • Service afspraken specificeren, zoals: werkafspraken, responstijden, onderdelen, beschikbaarheid, validatie, conditiemetingen, etc.
 • Transparantie

Leverancierselectie

 • Aanbesteding
 • Kostenbenchmarking
 • Contractevaluatie

Controle en Grip

 • Contractbeheersysteem
 • Borgen onderhoudscontracten; koppelen objecten, vastleggen serviceafspraken
 • Drie-weg matching onderhoudscontract, order, servicebon en factuur
 • Op welke wijze kan een organisatie grip en inzicht krijgen op de totale omvang van onderhoudscontracten en de samenhangende kosten?

Bestemd voor

De cursus Uitbesteden van Onderhoud is bestemd voor (asset)beheerders van apparatuur, installaties en gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, plant managers, hoofden facility management, inkopers, werkvoorbereiders en contractbeheerders. Deze cursus is ook te gebruiken voor medewerkers van onderhoudservicebedrijven.

Meer info: NVDO leaflet Uitbesteden van Onderhoud                     Logo NVDO Maintenance Academy

Aanmelden

In-company

De cursus is onder andere in-company verzorgd bij de volgende bedrijven:

Hunze en Aa's NXP

gemeente-den-haag