Utiliteit

UtiliteitHet beheren en in goede conditie houden van gebouwen kost veel tijd en geld. Het is van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt wanneer wat gedaan moet worden om de gewenste staat van de gebruiker te realiseren. Hierop kunnen de budgetten worden afgestemd zodat er een onderbouwde en inzichtelijke kostenstructuur ontstaat. Met een gedegen onderhoudsprogramma en een meerjaren investeringsplan wordt de kans op onverwachte grote investeringen geminimaliseerd.

 

 

Promaint heeft ervaring met zowel het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen als ook meerjaren investeringsbegrotingen voor gebouwen. In overleg met de klant zorgen wij ervoor dat de benodigde en gewenste informatie overzichtelijk gerapporteerd wordt.