Asset management volgens ISO 55000

Asset management

Asset management is het beheren van kapitaalintensieve (productie)installaties met als doel deze een optimale bijdrage te laten leveren aan het primaire proces. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit, benuttingsgraad en bijbehorende kosten.

Plan Do Check Act

De principes van asset management zijn gebaseerd op ISO 55000 en de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel, waarbij monitoring van de activiteiten en de bijbehorende prestaties en kosten steeds wordt gecheckt om te kunnen bijsturen en optimaliseren.

Levensloop

Niet alleen het onderhoudsmanagement tijdens het gebruik van de installaties is belangrijk, maar het beheer tijdens de hele levensloop van de installaties. Tijdens de ontwerpfase moeten afwegingen op het gebied van kosten (direct en indirect), prestaties en risico’s worden gemaakt. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met kosten en risico’s bij ontmanteling na de economische of technische levensduur.

Promaint ondersteunt u op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau met de implementatie van asset management. Onze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat uw ambities direct vertaald worden in bruikbare tools die het doorlopen van de PDCA cirkel mogelijk maakt.