Inrichten dashboard

Laat het inrichten van uw dashboards over aan onze experts

Bedrijven geholpen met dashboard
0 +
Onderhoudstrajecten uitgevoerd
0 +
Bedrijven geholpen met inrichten/optimaliseren OBS
+

Dashboard: visualisatie geeft data betekenis

Met het gebruik van systemen als een onderhoudsbeheersysteem (OBS) of facilitair management informatiesysteem (FMIS) wordt een grote hoeveelheid data verzameld waarmee prestaties, afspraken en processen bewaakt kunnen worden en waarmee op een onderbouwde manier strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Deze data is ontzettend waardevol om onderbuikgevoelens binnen de organisatie te bevestigen of te weerleggen.

Het ultieme doel is om door middel van een goed ingericht dashboard real-time inzicht in de processen te krijgen. Over het algemeen geldt: een visuele weergave maakt het mogelijk om in één oogopslag een trend of prestatie te laten zien. Daarnaast is een dashboard doordat het een visuele manier is om informatie te tonen, ook een sterke tool om deze informatie te communiceren. Goede data-visualisaties geven context en betekenis aan de gepresenteerde gegevens, zodat de ontvanger in staat is de gegevens te begrijpen, te interpreteren en de verbanden in de gegevens te zien. Idealiter is de presentatie zó helder dat deze voor iedereen gemakkelijk en op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd. Een goed ingericht dashboard biedt hiervoor de uitkomst.

De experts van Promaint weten door meer dan 15 jaar ervaring met het inrichten van dashboards hoe zij voor u het beste resultaat kunnen neerzetten.

Een dashboard inrichten hebben wij voor de volgende bedrijven al mogen doen

Van inspiratie naar realisatie: stappenplan dashboard inrichten

Geinspireerd geraakt over de mogelijkheiden van een dashboard? De inrichting hiervan doet Promaint in de onderstaande stappen. De te doorlopen stappen verschillen per organisatie. Deze stappen zijn daarom niet hetzelfde voor iedere organisatie.


Stap 1: Introductie en vaststellen gewenste KPI’s

Het project wordt gestart met het vaststellen van de gewenste KPI’s (Key Performance Indicators) en rapportages. Promaint werkt voor deze stap met een template zodat deze stap efficiënt kan verlopen.

Stap 2: Inrichten dashboards

In deze stap wordt het dashboard uitgewerkt en wordt het dashboard beschikbaar gesteld voor de betrokken afdelingen. Standaard maakt Promaint de dashboards in Microsoft PowerBI. Indien uw organisatie reeds met een andere tool dashboards maakt, dan wordt in overleg gekeken hoe hiermee om te gaan. Onderstaand is een voorbeeld te zien van een dashboard.

Stap 3: Evalueren en bijstellen

De ervaring leert dat bij de eerste inzichten vanuit een dashboard er veel verbeterpotentieel naar voren komt. Dit betreffen zowel procesverbeteringen als verbeteringen om de gestelde KPI’s te behalen. Daarom is het belangrijk om het resultaat van het dashboard te verifieren, evaluaren en bij te stellen. Eerst moet daarbij gezorgd worden dat de werkprocessen zo zijn ingericht en worden uitgevoerd dat het dashboard betrouwbare gegevens laat zien. Vervolgens kan met het inzicht van deze gegevens een analyse worden gedaan om de verbeterpunten te definieren. Vanuit deze werkwijze worden niet alleen gewerkt aan het realiseren van de KPI’s, maar worden de investeringen ook besteed aan de benodigde acties voor het realiseren van de KPI’s.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het inrichten van dashboards in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een database opgebouwd met dashboard lay-outs en informatie over onderhoudswerkzaamheden en KPI’s. Door deze database in te zetten kan voor uw organisatie optimaal resultaat met het inrichten van het dashboard behaald worden; 

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Starten met krijgen van optimale grip op uw prestaties, processen en afspraken?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.