Opstellen onderhoudsplan

Het opstellen van een onderhoudsplan

Een gedegen onderhoudsplan is de basis voor uw organisatie om het onderhoudswerk te plannen en te begroten. Om maximaal grip te houden op het onderhoud, de kosten en de prestaties is een systematische aanpak benodigd.

De objectstructuur in kaart brengen

De basis voor het onderhoudsplan is een compleet overzicht van alle relevante installaties, eventueel gestructureerd in een boomstructuur. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de installaties en het onderhoud op het juiste detailniveau worden vastgelegd en geborgd. Hierbij dient het niveau goed aan te sluiten bij de praktijk.

 

Het bepalen van de onderhoudsbehoefte

De onderhoudsbehoefte verschilt vaak per installatie. Juist met het goed afstemmen van het onderhoud op de onderhoudsbehoefte is veel voordeel te behalen. Het bepalen van de onderhoudsbehoefte wordt gedaan door verschillende afwegingen te maken tussen beschikbaarheid van de installatie, een veilige werk- en verblijfsomgeving, kwaliteit, wet- en regelgeving en kosten. Daarbij zijn uw beleidsdoelstellingen leidend voor het vaststellen van het benodigde onderhoud binnen uw organisatie. Promaint beschikt over verschillende tools om voor u de optimale onderhoudsbehoefte te bepalen. Hiertoe behoort tevens de mogelijkheid van het uitvoeren van risicoanalyses ter onderbouwing van het benodigde onderhoud.

Het toepassen van het onderhoudsplan

Na het structureren van uw installaties en het bepalen van de onderhoudsbehoefte is het belangrijk dat deze gegevens worden vertaald naar een praktisch werkbaar geheel.

Promaint heeft veel ervaring met het implementeren van onderhoudsplannen in de praktijk, het opstellen van onderhoudsbegrotingen en het inrichten van onderhoudsbeheersystemen. Nieuwsgierig naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.