Onderhoudsplan opstellen of optimaliseren

Laat een onderhoudplan opstellen of optimaliseren over aan onze experts

Organisaties geholpen met onderhoudsplan
0 +
Onderhoudstrajecten uitgevoerd
0 +
Jaar ervaring
0 +

Onderhoudsplan opstellen om voor overzichtelijk en optimaliseerbaar onderhoud te zorgen

Een gedegen onderhoudsplan opstellen is de basis voor uw organisatie om het onderhoudswerk te plannen, te begroten en uit te voeren. Om maximaal grip te houden op het onderhoud, de kosten en de prestaties is een systematische aanpak benodigd. Met het opstellen van een onderhoudsplan/- concept realiseert Promaint de volgende resultaten:

• Maximaal grip op onderhoud;
• Een bewezen onderhoudsconcept met een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s.

Onderhoudsplan/-concept opstellen om overzichtelijk onderhoud te creëren

De basis voor het onderhoudsplan of onderhoudsconcept is een compleet overzicht van alle relevante installaties, eventueel gestructureerd in een boomstructuur. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de installaties en het onderhoud op het juiste detailniveau worden vastgelegd en geborgd. Hierbij dient het niveau goed aan te sluiten bij de praktijk.

Wilt u uw onderhoud overzichtelijk houden en waar nodig verbeteren? Een gedegen onderhoudsplan of -concept is dan onmisbaar. De experts van Promaint weten door meer dan 15 jaar ervaring in onderhoudsmanagement hoe zij een gedegen onderhoudsplan of – concept voor u opstellen en implementeren.

Wij hebben voor de volgende bedrijven al een onderhoudsplan mogen opstellen

Hoe een onderhoudsconcept opstellen?

stappenplan onderhoudsconcept opstellen mb
stappenplan onderhoudsconcept opstellen

Een onderhoudsconcept opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. De te doorlopen stappen verschillen uiteraard per organisatie. 

Stap 1: Kick-off en plan van aanpak

Als eerste worden alle betrokkenen door Promaint uitgenodigd voor een “kick-off”. Naast wederzijdse kennismaking wordt een plan van aanpak opgesteld en een planning gemaakt voor het opstellen en implementeren van het onderhoudsplan.

Stap 2: Definiëren van doelstellingen en beleid

Voor het opstellen van het onderhoudsconcept begint Promaint vanuit de doelstellingen van de organisatie. Veel voorkomende aspecten binnen deze bedrijfsdoelstellingen zijn: veiligheid, beschikbaarheid, kwaliteit, milieu en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Stap 3: De objectstructuur in kaart brengen 

De basis voor het onderhoudsplan is een compleet overzicht van alle relevante installaties, eventueel gestructureerd in een boomstructuur. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de installaties en het onderhoud op het juiste detailniveau worden vastgelegd en geborgd. Hierbij dient het niveau goed aan te sluiten bij de praktijk.

Stap 4: Het bepalen van de onderhoudsbehoefte 

De onderhoudsbehoefte verschilt vaak per installatie. Juist met het goed afstemmen van het onderhoud op de onderhoudsbehoefte is veel voordeel te behalen. Het bepalen van de onderhoudsbehoefte wordt gedaan door verschillende afwegingen te maken tussen beschikbaarheid van de installatie, een veilige werk- en verblijfsomgeving, kwaliteit, wet- en regelgeving en kosten. Daarbij zijn uw beleidsdoelstellingen leidend voor het vaststellen van het benodigde onderhoud binnen uw organisatie. Promaint beschikt over verschillende tools om voor u het optimale onderhoudsconcept samen te stellen.

De door ons gehanteerde FMECA risicoanalyses vormt een onderbouwing van het benodigde onderhoud en het daarbij behorende budget.

Stap 5: Het toepassen van het onderhoudsplan

Na het structureren van uw installaties en het bepalen van de onderhoudsbehoefte is het belangrijk dat deze gegevens worden vertaald naar een praktisch werkbaar geheel.

Stap 6: Operationaliseren onderhoud en beheer in OBS

De onderhoudsgegevens inclusief de objectenstructuur en alle relevante stamgegevens worden in uw onderhoudsbeheersysteem (OBS) geïmporteerd, zodat u na het project direct in staat is om het geplande onderhoud conform het onderhoudsconcept te plannen en uit te voeren.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het opstellen en optimaliseren van onderhoudsconcepten daardoor kunnen u sneller en met minder belasting van uw eigen organisatie tot goede resultaten komen;

Promaint heeft de afgelopen jaren een database opgebouwd met werkinstructies, frequenties en kostenkengetallen voor regulier onderhoud en vervangingen. Door deze database in te zetten kunnen we voor uw organisatie in korte tijd een optimaal onderhoudsconcept opstellen;

Samen met Promaint een concept opstellen leidt tot minder verassingen (ad hoc werkzaamheden) gedurende het jaar en uiteindelijk tot een besparing;

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, andere adviezen verstrekken rondom onderhoud gerelateerde vraagstukken bijvoorbeeld het uitbesteden van onderhoud. (link naar onderhoudscontracten).

promaint-111

Starten met het overzichtelijk maken van uw onderhoud?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.