Nieuwe collega: Robin Slager

Nieuwe collega: Robin Slager

Medio maart is het team van Promaint uitgebreid met een nieuwe maintenance consultant, Robin Slager. Robin heeft ervaring opgedaan als civieltechnisch ingenieur en als inspecteur/adviseur op het gebied van drinkwaterinstallaties. Hij is een teamspeler en werkt systematisch en nauwkeurig, is analytisch, durft kritisch te zijn en is in staat dit om te zetten in constructieve…

Beheer begroting – vervolg

Beheer begroting – vervolg

In een eerdere nieuwsbrief hebben we de relatie gelegd tussen asset management en het belang om te kunnen sturen op kosten. Hierbij werd het belang van een beleid beschreven als centraal vertrekpunt voor het werken met een meerjaren investeringsbegroting. Mocht u dit artikel toevallig gemist hebben, klik dan hier. Als reactie op dit artikel kregen…

Verduurzamen van onderhoud

Verduurzamen van onderhoud

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Intrakoop leverde Damon Visser van Promaint B.V. in samenwerking met Parnassia Groep, Schouten Techniekgroep, Zorggroep Tangenborgh en Plennid een bijdrage aan een pilot over het verduurzamen van onderhoud aan bestaande technische installaties. Daarmee is CO2 uitstoot te reduceren.

Beheer begroting

Beheer begroting

Asset management vertaalt de bedrijfsdoelstellingen naar onderbouwde keuzes ten aanzien van de benodigde assets. Hierbij zijn de prestaties, de risico’s en de kosten de drie pijlers die bij iedere keuze getoetst dienen te worden aan de doelstellingen. Een goede keuze kan hierbij alleen gemaakt worden op basis van goede informatie. Voor het benodigde inzicht in…

Ontwikkeling asset management

Ontwikkeling asset management

Promaint heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van onderhoudsmanagement naar asset management specialist. Onderhoudsmanagement richt haar pijlen op het onderhouden van installaties. Daarbij wordt er gekeken naar onderhoudsconcepten, budgetten en planning. Asset management gaat over het optimaal inzetten van de assets om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hiertoe behoort onder andere de gehele levenscyclus van een…

Responskaarten

Responskaarten

Bij veel organisaties zit specifieke en belangrijke kennis opgeslagen in het hoofd van de medewerkers. Bij andere organisaties is deze informatie online in een systeem opgeslagen, maar is deze informatie te vinden op verschillende plekken in het systeem. Wat als er calamiteiten uitbreken en wat als belangrijke (nuts)voorzieningen niet meer aanwezig zijn? Voorzieningen die eigenlijk…