Implementatie en Optimalisatie Onderhoudsbeheer-
systeem (OBS)

Laat het implementeren en optimaliseren van uw onderhoudsbeheersystemen over aan onze experts en behaal maximale resultaten

Jaar ervaring met onderhoudssystemen
0 +
Bedrijven ondersteund met selectie OBS
0 +
OBS geïmplementeerd/geoptimaliseerd
0 +

Kosten besparen en efficiënter werken met een onderhoudsbeheersysteem

Het juist implementeren en inrichten van een onderhoudsbeheersysteem zorgt voor: 

  • Kostenbesparing op materiaal en werkuren
  • Verhoging van productiviteit 
  • Gestroomlijndere processen
  • Waardevolle inzichten voor de verbetering van uw organisatie 
 
Het Inrichten van een onderhoudsbeheersysteem zorgt voor hogere productie en besparing op kosten

In praktijk wordt werken vanuit een OBS echter vaak als administratieve last gezien en blijven de grootste voordelen onbenut. Gelukkig kan dit worden voorkomen door goede pakketselectie, implementatie en training. Ook bij bestaande pakketten kan veel winst behaald worden door het verbeteren van de inrichting of door het toevoegen van datavisualisatie middels dashboards. 

Wilt u het maximale uit (de inrichting van) uw onderhoudsbeheersysteem halen? Ervaring met en kennis van de diverse onderhoudsbeheersystemen op de markt is dan cruciaal. De experts van Promaint weten door jarenlange ervaring met het inrichten en optimaliseren van een onderhoudsbeheersysteem welk onderhoudsbeheersysteem het best aansluit op uw wensen en hoe het onderhoudsbeheersysteem ingericht moet worden om maximale resultaten te behalen.

Wij hebben de volgende bedrijven al mogen ondersteunen met een onderhoudsbeheersysteem

Hoe implementeert en optimaliseert Promaint uw onderhoudsbeheersysteem?

Onderhoudsbeheersysteem inrichten

Door de onderstaande stappen te doorlopen zorgt Promaint voor een succesvolle implementatie van uw onderhoudsbeheersysteem. Uiteraard kunnen de te doorlopen stappen verschillen per organisatie en zijn deze afhankelijk van uw situatie en wensen. 

Stap 1: Inventarisatie werkprocessen

Voor een goede inrichting van een OBS is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de huidige en gewenste werkprocessen. De huidige werkprocessen worden bepaald op basis de wensen de organisatie en de best practices van Promaint. Afhankelijk van de organisatiedoelen, de mogelijkheden van de software en de omvang van het project wordt bepaald welke van de onderstaande zaken relevant zijn bij de implementatie:

  • Primaire doelstellingen van de Organisatie
  • Gewenste (management) informatie (KPI’s & rapportages)
  • Aansluiting op andere (software)systemen
  • Inventarisatie werkprocessen (huidig en gewenst): Asset beheer (objecten); werkstroombeheer; correctief onderhoud/storingen; preventief onderhoud; voorraad- en/of artikelenbeheer; onderhoudscontractbeheer; inkopen en bestellingen; planning en werkvoorbereiding; projectbeheer; risicoanalyse methodiek

Stap 2: Inrichten en configureren OBS conform de werkprocessen

In deze stap zullen de eerder opstelde werkprocessen worden vertaald naar het onderhoudsbeheerssysteem. In veel gevallen bestaan de systemen uit diverse modules, die moet worden ingericht en geconfigureerd conform de gewenste werkprocessen. Hierbij zijn zowel standaard als maatwerkoplossingen denkbaar.

Stap 3: Inrichten beheersorganisatie OBS

Reeds vanaf de opstartfase is het van groot belang het beheer van het nieuwe OBS goed te organiseren. Het gaat hier met name om wie waartoe bevoegd is in het OBS, wat daarbij de rol is van de applicatiebeheerder en de centrale (staf)afdeling (systeembeheer), en hoe noodprocedures
zijn geregeld in geval van crashes/storingen. Te denken valt aan back-up- en recovery procedures, installatie nieuwe versies, versiebeheer, assetbeheer, planning preventief onderhoud, storingsafhandeling, autorisatiebeheer en beheer stamgegevens.

Stap 4: Testen functionaliteiten OBS

Na de invoer van de data en de inrichting van het OBS test Promaint in samenwerking met de eindgebruikers de inrichting en de werking van het OBS. Daarnaast wordt gecontroleerd of de werkprocessen goed zijn geborgd. Fouten die in deze fase worden ontdekt zijn eenvoudiger te corrigeren dan wanneer dat in een later stadium gebeurt.

Stap 5: Opstellen handleidingen

Voor een goede start kan Promaint tevens ondersteuning bieden met het trainen van de gebruikers. Naast de technische handleidingen die veelal worden meegeleverd met het OBS, is het noodzakelijk dat er ook goede gebruikers handleidingen beschikbaar zijn. Hierin wordt vanuit de operationele proces beschreven wie, wanneer, wat en hoe er gewerkt moet worden met het nieuwe OBS.

Stap 6: Trainen van medewerkers

In het verlengde van de opgestelde handleidingen kunnen tevens trainingen worden verzorgd. Deze trainingen worden per ‘rol’ verzorgd om hierbij de relevante functionaliteiten binnen voor de specifieke ‘rol’ geldende werkprocessen te behandelen. Hiermee wordt voor de werknemer inzicht gecreëerd in de functionaliteiten en voordelen van het systeem wat resulteert in juist en uniform gebruik van het systeem.

Stap 7: Ondersteuning in opstartfase

De ervaring leert dat tijdens de eerste weken en maanden het van belang is de gebruikers (waaronder de applicatiebeheerder) actief te ondersteunen in het gebruik van het OBS. Enerzijds om de gebruikers te helpen met het invoeren van gegevens en het juiste gebruik van het OBS, ondersteuning van de gebruikers tijdens de opstartfase leidt tot een goed gebruik op korte termijn en voorkomt dat het OBS al vanaf de opstartfase wordt vervuild door het ontbreken van gegevens of door verkeerd opgevoerde gegevens.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met de selectie, implementatie en inrichting van OBS-systemen en kent de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende systemen op de markt;

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Promaint is bekend met de werkprocessen van de afdeling techniek en kan daarmee goed de
vertaalslag maken naar het gebruik van Onderhoudsbeheersystemen;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-111

Starten met het inrichten of optimaliseren van uw onderhoudsbeheersysteem?

Een asset management consultant zorgt ervoor dat u de juiste informatie heeft om goede beslissingen te kunnen nemen op het gebied van asset management.