Asset Management

Haal maximale waarde uit uw assets en zorg dat deze aansluiten op uw doelstellingen door asset management toe te passen

Jaar ervaring
0 +
Asset management consultants
0
Projecten uitgevoerd
0 +

Wat is asset management?

Asset management is een methodiek om bedrijfsmiddelen op een optimale manier te beheren. Daarbij staat centraal dat deze bedrijfsmiddelen, ook wel de assets, een maximale bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Zo kan de organisatie optimaal presteren, terwijl kosten en risico’s worden verlaagd.

asset management model

Bron afbeelding: Institute of Asset Management (www.theIAM.org)

Bij asset management is altijd een integrale aanpak van toepassing. Dat betekent dat de gehele levenscyclus van assets onder de loep wordt genomen en dat de gehele organisatie hier potentieel een rol in speelt. Om hier richting aan te geven wordt de context van de organisatie geschetst en bewustwording van belangrijke factoren gecreëerd. Daarbij wordt vastgesteld welke assets waarde voor de organisatie genereren, welke stakeholders hier een rol in spelen en welke mensen, competenties en middelen hier aan kunnen bijdragen. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om de waarde die de assets genereren te vergroten. Om deze samenhang weer te geven heeft Promaint model van het internationale Institute of Asset Management geadopteerd. 

Binnen assetmanagement is het cruciaal om de prestaties, risico’s en kosten te blijven monitoren, zodat men de juiste beslissingen blijft maken en er continu kan worden verbeterd. Voor de het meten van de prestatie worden verschillende ontwikkelniveaus gedefinieerd, welke ook wel “maturity levels” worden genoemd. Per organisatie kan het optimale niveau verschillen. De assetmanagement consultant helpt u om te bepalen welk ambitieniveau bij de organisatie past en welke stappen nodig zijn om dit niveau te bereiken.

Wij hebben o.a. de volgende bedrijven al mogen helpen met asset management

Wat doet een asset management consultant?

Een asset management consultant zorgt ervoor dat u de juiste informatie heeft om goede beslissingen te kunnen nemen op het gebied van asset management. Vervolgens zorgt de consultant er voor dat deze beslissingen leiden tot effectieve veranderingen in praktijk. Uiteindelijk verhoogt dit de prestatie van de organisatie, terwijl risico’s en kosten worden verlaagd. Om dit op een systematische manier aan te pakken werken de consultants van Promaint volgens een simpel en doeltreffend stappenplan.

asset management stappenplan

Dit stappenplan bestaat uit vijf hoofdstappen:

1. Oriëntatie en bewustwording

Dit stappenplan begint bij de bewustwording; hierbij wordt aandacht besteed aan vragen zoals:

  • Waar staat de organisatie?
  • Waar loopt de organisatie tegen aan?
  • Welke doelstellingen zijn er?
  • Waar ligt het verbeterpotentieel?
  • Hoe kan assetmanagement daarin bijdragen?

Door vooraf aandacht te besteden aan een oriëntatie wordt het duidelijk welke activiteiten en principes binnen asset management relevant zijn voor de organisatie. De bewustwording leidt tevens tot draagvlak om met verbeteringen aan de slag te gaan.

2. Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie wordt de fundering van de verbetering gelegd. Met deze stap wordt inhoudelijk inzichtelijk gemaakt waar de organisatie staat en waar zij naartoe wil. Vanuit een GAP analyse wordt duidelijk gemaakt welke zaken verbeterd dienen te worden om de gewenste doelen te bereiken. Dit zijn de focuspunten voor het vervolgtraject.

3. Realisatie

Per focuspunt wordt er zowel een verbeterplan als een planning opgesteld voor de realisatie. De bijbehorende stappen van implementatie en training van medewerkers zijn vaak onderbelicht. Voor een goed eindresultaat is het essentieel om de medewerkers goed te trainen en mee te nemen in de nieuwe werkwijze. Hier besteedt Promaint dan ook extra aandacht aan.

4. Borging

Nadat de werkwijze bekend is bij de medewerkers dient geborgd te worden dat er ook volgens de nieuwe werkwijze gewerkt wordt. Dit gebeurt in de fase van borging waarbij enerzijds de werkwijze wordt vastgelegd in de processen en werkprocedures en waarbij anderzijds er op toe wordt gezien dat de juiste werkwijze door de medewerkers toegepast wordt. Promaint zorgt in de eerdere stappen voor processen die gestroomlijnd en eenvoudig zijn. Dit vergemakkelijkt de borging van de processen aanzienlijk.

5. Optimalisatie

Een belangrijk aspect van asset management is dat er continu verbeterd wordt. De tools die daarvoor nodig zijn worden tijdens de realisatie al voorbereid volgens het Plan Do Check Act principe (PDCA). De organisatie kan hiermee de voortgang bewaken en bijstellen waar dat nodig is. De ondersteuning van Promaint houdt hier niet op. Door onze ruime ervaring binnen onderhouds- en asset management kunnen wij ook uw organisatie ook in een vergevorderd stadium naar een hoger niveau tillen.

Promaint kan u ondersteunen

Promaint ondersteunt u op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau met de implementatie van asset management. Onze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat uw ambities direct vertaald worden in bruikbare tools die het doorlopen van de PDCA cirkel mogelijk maakt. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende asset management diensten:

  • Vertalen bedrijfsdoelstelling naar een praktische AM strategie met prestatie-indicatoren voor verschillende afdelingen
  • Opstellen processen met betrekking tot AM
  • Uitvoeren risico analyses
  • Inrichten beheersystemen en uniformeren data
  • Training op het gebied van AM, tools en processen

Kunt u ook hulp gebruiken bij uw onderhoudsvraagstuk? Neem dan vooral contact op, wij staan u graag te woord.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het complexe onderhouds- en asset management vraagstukken in diverse branches;

Promaint heeft de afgelopen jaren een database opgebouwd met informatie en modellen over diverse asset management onderwerpen. Door deze database in te zetten kan voor uw organisatie optimaal resultaat behaald worden; 

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom onderhoud en asset management gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Starten met uw asset management naar een hoger niveau tillen?

Bespreek samen met een asset management consultant van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.