Onze klant-cases

Op deze pagina zijn een aantal van onze klant-cases te vinden. Heeft u vragen over een van de cases? Neem dan vooral contact op! 

Met de ingebruikname van het nieuwe asset management systeem bij Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt het gehele asset management proces beheerd. Denk hierbij aan het beheer van de assets en installaties, de correctieve en preventieve werkstromen, wet- en regelgeving, exploitatiekosten en de lange termijn vervangingskosten. Hier leest u een uiteenzetting van dit toonaangevende project.

Een academisch ziekenhuis wil graag het preventief onderhoud aan de noodstroomaggregaten uitbesteden. In een uitbestedingsproces is het gebruikelijk dat de volgende processtappen (Van Weele) worden doorlopen: specificeren (wat), selecteren (wie), contracteren (hoe), bestellen, bewaken en nazorg. Deze case beschrijft alleen de eerste 2 processtappen.

In het Vakblad Asset Management is een artikel geplaatst over de ingebruikname van het nieuwe asset management systeem bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ellen den Broeder van de NVDO heeft Damon Visser van Promaint en Lucien Teune van Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnterviewd voor dit artikel. Damon heeft het gehele traject inhoudelijk begeleid, van oriëntatiefase tot en met implementatie.

Complexiteit neemt alsmaar toe, net als de vraag naar borging en optimalisatie van processen. Een Onderhoudsbeheersysteem (OBS) of een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) helpt hierbij. 

De weg naar risicogebaseerd onderhoud is vaak erg complex. Dit artikel biedt u met een concreet stappenplan uit de praktijk inzicht in hoe ook u
een goed begin kunt maken met een op risicogebaseerd onderhoudsplan voor uw nieuwe installatie. Voor verdere toelichting op dit artikel kunt u contact opnemen met Joost Oosterom.

In deze masterclass wordt ingegaan op het belang en de methodieken van risicogestuurd onderhoud. Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Robert Evers of Jaap Houben.

Heeft u met een maincontract of integraal beheercontract zelf nog
grip op de status van installaties, uitgevoerde werkzaamheden, de kosten die daarmee gepaard gaan en de inzet van derden? In dit artikel gaan we in op het houden van de regie en uiteindelijk kosten en risico’s in eigen hand.

Voor verdere toelichting op dit artikel kunt u contact opnemen met Robert Evers.

Medische apparatuur en gebouwen worden steeds complexer. tegelijkertijd stelt wet- en regelgeving steeds strengere eisen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van processen en installaties. Voor goed onderhoud en beheer lijkt goed risicomanagement meer en meer onontbeerlijk. Promaint heeft drie risicoanalyses uitgevoerd. 

Apparatuur en installaties en het beheer en onderhoud daarvan worden steeds complexer. Veel organisaties in de service moeten externe expertise inhuren. Dit brengt risico’s met zich mee. Goed risicomanagement is dus onontbeerlijk. In dit artikel leest u over hoe Promaint het UMC St Radboud heeft geholpen goed risicomanagement te kunnen voeren. 

Grip krijgen op de onderhoudscontracten. Dit artikel beschrijft wat hierbij komt kijken en wat de voordelen zijn van goed contractbeheer. Het is van toepassing zowel voor ondernemingen die hun bestaande contracten willen evalueren als voor ondernemingen die een nieuw
contract willen opstellen.

Dit artikel gaat nader in op het in control zijn of raken van het onderhoudsproces voor de medisch instrumentele diensten (MID) en technische diensten (TD) binnen de zorgsector. Regelmatig zijn organisaties binnen deze sector op zoek naar methoden om het onderhoudsproces met al haar facetten beter te beheersen. Risicomanagement is hierbij een veel gehanteerd begrip. 

Dit artikel beschrijft op welke wijze Promaint bij de afdeling Gebouwen en Techniek van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen het technisch onderhoud professionaliseerde en het nieuwe onderhoudsbeleid implementeerde.

Technische diensten hebben in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat al deze regels worden nageleefd, is een structurele aanpak van beheer en onderhoud noodzakelijk. Gelukkig kan elke technische afdeling in een aantal
behapbare stappen orde scheppen in een complexe situatie. Lees in dit artikel hoe Promaint dit voor het Diakonessenhuis heeft gedaan. 

Het kiezen van het juiste Enterprise Asset Management systeem (EAM), ook wel een onderhoudsbeheersysteem genoemd, passend bij uw wensen, is vaak een uitdaging. In dit artikel leest u een praktijkvoorbeeld hoe Promaint haar expertise inzet en dit vraagstuk samen met DOC Kaas in Hoogeveen invulde.

 

Als onderhoudsadviesbureau wordt Promaint met regelmaat gevraagd voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van op risico gebaseerde onderhoudsplannen. Dit artikel biedt u met een concreet stappenplan uit de praktijk inzicht in hoe ook u een goed begin kunt maken met een op risico gebaseerd onderhoudsplan voor uw nieuwe installatie.

Net als de bedrijven in deze cases de stap naar beter
asset management zetten?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe u de volgende stap in
asset management kunt zetten.