Ondanks dat Promaint met de grootste zorg te werk is gegaan, kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

Promaint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via een externe link. Promaint behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Het gebruik van deze site is slechts informatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die staat weergegeven op de website van Promaint.

© Copyright Promaint 2024
Niets van deze site mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Promaint BV