ASSET MANAGEMENT

Het toepassen van asset management draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie, door waarde te realiseren uit haar assets. Hierbij wordt gekeken naar de gehele levensloop van de assets, vanaf het traject voorafgaand aan aanschaf, tot aan het moment van afdanking. Dit gaat verder dan alleen de techniek en vergt een integrale benadering waarbij de gehele organisatie een rol speelt.

Net als bij elke andere discipline is het ook bij asset management van belang om de basis op orde te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de structuur, codering en registratie van assets aansluit bij de organisatiedoelstellingen. Dit maakt het verschil bij het vertalen van de strategie naar concrete acties en bij het meetbaar maken van de resultaten.

Voor een aantal concrete voorbeelden kunt u hieronder verder lezen. Kunt u ook hulp gebruiken bij uw onderhoudsvraagstuk? Neem dan vooral contact op, wij staan u graag te woord.

Asset management volgens ISO 55000

De NEN ISO 55000 norm vormt de standaard voor asset management. Deze norm biedt een structuur waarmee alle relevante aspecten aan bod komen. Hiervoor wordt er gestuurd vanuit de 7 elementen waaruit het asset managementsysteem is opgebouwd.

Klik hier voor meer informatie.

Asset management scan

Het stappenplan richting asset management is voor elke organisatie verschillend en is afhankelijk van de organisatiedoelstellingen en van de huidige werkwijze. Om te bepalen waar de meeste winst te behalen valt voor uw organisatie kan een Asset management Scan of een Asset management Quickscan een uitkomst bieden.

Klik hier voor meer informatie.

Organisatieadvies

Promaint kan u helpen met het inrichten en structureren van het onderhoud binnen uw organisatie. Hiermee kunt u uw onderhoud naar een hoger niveau tillen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een scan van de bestaande onderhoudsorganisatie uitvoeren en deze vergelijken met een gewenste situatie.

Klik hier voor meer informatie.

Asset management in de industrie

Asset management in de industrie is het beheren van kapitaalintensieve productieinstallaties met als doel deze een optimale bijdrage te laten leveren aan het primaire proces.

Klik hier voor meer informatie.