Beheersplan Medische Gassen

In de NEN-EN-ISO 7396-1 is opgenomen hoe een zorgorganisatie de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen moet borgen door een specifieke vorm van beheer van de betreffende technische installaties en toepassing van een kwaliteitssysteem. Dit wordt vastgelegd in een Beheersplan Medisch Gassen.

In dit beheersplan wordt onder andere vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe de aanvoer en ontvangst, bereiding en distributie van de medische gassen in zijn werk gaat. Tevens wordt beschreven hoe het beheer en onderhoud van de Medische Gassen Systemen is georganiseerd en hoe de training van de interne organisatie is geregeld.

Promaint heeft ruime ervaring met het opstellen van het Beheersplan Medische Gassen en ondersteunt u hier graag bij. Neem voor meer informatie contact met ons op.