Contractoptimalisatie

Kwalitatieve verbetering

 • Transparante afspraken
 • Inhoud/service afspraken
 • Toetsing werkzaamheden
 • Inkoopvoorwaarden
 • Bewustwording van ‘risicogebaseerd’ denken (vanuit primaire proces)

Kwantitatieve verbetering

 • Toetsing kosten middels analyse en benchmark
 • Toetsing uurtarieven
 • Factuurcontrole

Uniformering middels een standaard

 • SSO (Standaard Service Overeenkomst) ontwikkeld door Promaint
 • Kosten onderbouwen en optimaliseren
 • Transparantie
 • Service afspraken optimaliseren

Projectstappen

 • Kick-off met Techniek, Inkoop en Promaint
 • Bespreking standaard contract met Inkoop voor controle en aanvullingen
 • Inhoud concept contract wordt opgesteld op basis van bestaande overeenkomst
  • inventarisatie installaties / apparatuur
  • screening inhoud voorgesteld onderhoudsprogramma
  • screening kosten
  • bespreking intern en keuze gewenst onderhoud
  • bespreking externe en aanvullen benodigde informatie
 • Opvragen aanvullende informatie leverancier
  • inhoud (afspraken en werkzaamheden)
  • kosten
 • Bespreking contact met Techniek en Inkoop
 • Bespreking concept met leverancier
 • Afstemmen terugkoppeling leverancier met Techniek
 • Verwerken laatste aanpassingen en overdracht naar Inkoop

Toegevoegde waarde Promaint

 • Toetsing door onafhankelijk partij met ruime ervaring en kennis
 • Benchmarking van tarieven en kosten
 • Optimalisatie van onderhoud door beschikbare kennis uit gelijkwaardige projecten en op basis van de vigerende wet- en regelgeving
 • Eenvoudige openbare aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden
 • Bekend met de processen en kennis en ervaring met het inrichten van onderhoudsprocessen en werkinstructies
 • Kennis van zowel Inkoop als Techniek
 • Gemiddelde besparing van minimaal 15% op de lopende onderhoudscontracten