Cure & Care

shutterstock_125960432 ZorgHet beheersen van de risico’s, het borgen van de veiligheid en bedrijfscontinuïteit, het transparant maken van de werkzaamheden en het verkrijgen van grip op de kosten is voor veel technische- en medisch instrumentele diensten een strategische doelstelling. Daarbij staan klantgericht werken en het uitvoeren van pro-actief onderhoud hoog in het vaandel. De maintenance consultants van Promaint kunnen zorginstellingen hierbij optimaal ondersteunen. Zij hebben in deze specifieke sector uitgebreide ervaring met het leiden en uitvoeren van projecten en kunnen het veranderproces op gestructureerde wijze van begin tot eind begeleiden en uitvoeren.

Apparatuur, gebouw en gebouwgebonden installaties moeten betrouwbaar en maximaal beschikbaar zijn om het zorgproces te ondersteunen. Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met certificeringen en nieuwe regelgeving, waardoor behoefte is aan het standaardiseren van processen en werkprotocollen. Advies hierover en implementatie van verbeteringen zijn diensten waarvoor de klanten in de zorgsector een beroep doen op Promaint. De taken van Promaint zijn het ondersteunen van de klantorganisaties en het faciliteren en implementeren van verbeteringen op basis van best practices om de bedrijfscontinuïteit en veiligheid van apparatuur en gebouw en gebouwgebonden installaties te waarborgen.

Audit Medische Gassen

Vanuit de NEN-EN-ISO 7396-1 zijn ziekenhuizen genoodzaakt de kwaliteit te borgen voor de Medische Gassen Pijplijn Systemen. Door het uitvoeren van een audit kan bepaald worden of aan de norm voldaan wordt.

Lees hier het artikel.

Accreditatie JCI

JCI

JCI is de nieuwe kwaliteitsstandaard binnen de Nederlandse ziekenhuizen. De voorbereidingen voor deze kwaliteitsaudit kosten vaak in korte tijd veel tijd. Gericht op de ondersteunende diensten van het Facilitair bedrijf en de afdeling Techniek kan Promaint ook uw ziekenhuis ondersteunen bij het opzetten, inrichten en borgen van de kwaliteitseisen die JCI aan uw afdelingen stelt.

Bekijk hier onze mogelijkheden.

Accreditatie NIAZ

NIAZ

Wij hebben ervaring met het inrichten van het proces t.b.v. de NIAZ accreditatie voor de Technische en Medisch Instrumentele Diensten in de zorg.

Bekijk hier onze mogelijkheden.