Datagebruik binnen onderhoud

Binnen de onderhoudswereld zijn veel bedrijven bezig met het verkrijgen van meer data en het sturen op data. Installaties worden voorzien van sensoren en systemen worden gevuld met onderhoudswerkzaamheden. Een doel hiervan is inzicht verkrijgen in de gebeurtenissen om zo vooraf aan een storing al bepaalde acties uit te kunnen zetten, van reactief naar preventief of proactief. Een ander doel is het beter in kunnen zetten van de middelen (zoals tijd, geld en personen) om zo effectiever en efficiënter te werken.

Meer sturen op data binnen een bedrijf vraagt om meer dan alleen het implementeren van een systeem of het installeren van een sensor. Belangrijk is vooraf goed te bedenken welke doelen je wil behalen en welke informatie daarvoor nodig is. Vervolgens zijn er tools nodig om de data te vertalen naar zichtbare scores, die begrijpelijk zijn en terug te vertalen naar de werkelijke situatie op de werkvloer. Er is een achterliggend proces nodig wat stuurt wie wat met welke informatie doet. En misschien nog wel het belangrijkste: een gewenste verandering op basis van de data moet worden vertaald naar een actie. Die actie kan divers zijn, bijvoorbeeld een andere planning, meer preventief onderhoud, andere machineafstelling of een toevoeging op een bestaand inspectiechecklist.

Een belangrijk aandachtspunt is dat er niet voorbij wordt gegaan aan de mensen op de werkvloer. Hun kennis en ervaring kan niet zomaar worden ingeruild door verzamelde data. Daarnaast zijn zij een belangrijke leverancier van de data, bijvoorbeeld via invoer in het onderhoudsbeheersysteem. Het betrekken van medewerkers vanuit verschillende disciplines is belangrijk om de organisatie als geheel mee te krijgen naar de toenemende sturing op data.