Infectie Preventie door Luchtbeheersplan

Onze experts kunnen u helpen met de infectie preventie binnen uw bedrijf

Jaar ervaring
0 +
Bedrijven ondersteunt met risico analyses
0 +
Bedrijven geholpen met beheersplannen
0 +

Infectie preventie door een luchtbeheersplan

Promaint helpt bedrijven met infectie preventie door het opstellen of bijwerken van een infectiepreventiebeleid. Het opstellen van een infectiepreventiebeleid wordt gedaan volgens de richtlijnen van de WIP (Werkgroep Infectie Preventie). Promaint richt zich hierbij  voornamelijk op het op orde hebben van de luchtbehandeling in kritische ruimten. Dit wordt gedaan door een luchtbeheersplan op te stellen. 

Wat is een luchtbeheersplan? 

Een luchtbeheersplan is een plan waarin een overzicht van risico’s en beheersmaatregelen in diverse kritische ruimten op het gebied van luchtbehandeling is opgenomen. Een luchtbeheersplan kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor een CT-ruimte of een isolatiekamer.  

Waaruit bestaat een luchtbeheersplan?

Het beheersplan bestaat veelal uit de volgende onderwerpen:  

 • Beleid   
 • Wet- en regelgeving, normering   
 • Uitgangspunten   
 • Beheersmaatregelen   
 • Processen en procedures   
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden   
 • Beschrijving huidige situatie, overzicht huidige installatie   
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie   
 
Heeft u nog geen gedegen luchtbeheersplan en voldoet u nog niet aan de wet- en regelgeving op het gebied van luchtbeheersing en infectie preventie? Promaint heeft meer dan 15 jaar ervaring met het opstellen van diverse beheersplannen, waaronder een luchtbeheersplan, en kan dit ook voor u doen. 
Infectie Preventie door een luchtbeheersplan op te stellen

Hoe met een luchtbeheersplan zorgen voor infectie preventie?

Stappenplan infectie preventie

Een luchtbeheersplan opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. In de praktijk verschillen de te doorlopen stappen per organisatie. Zo kan er een nieuw luchtbeheersplan worden opgesteld, of kan een al bestaande luchtbeheersplan worden bijgewerkt. 

Stap 1: Inventarisatie documenten 

Het project begint met het inventariseren tekeningen, installatie informatie, opleverdocumenten, validatiegegevens, risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) documenten) op betreffende alle systemen. 

Stap 2: Concept beheersplan opstellen

Promaint stelt een conceptbeheersplan op waarin volgens de actuele normen en richtlijnen wordt ingegaan op: 

 • Beschrijving huidige situatie, overzicht huidige installatie
 • Aanwezige risico’s   
 • Beheersmaatregelen   
 • Processen en procedures   
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden   
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie   

Stap 3: Inhoud beheersplan afstemmen

Het concept beheersplan wordt met u besproken. Hierbij wordt er tevens samen met u invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden gerelateerd aan het beheer van het beheersplan en het uitvoeren van de beheersmaatregelen. Promaint adviseert en toetst vanuit de norm of de verantwoordelijkheden juist zijn belegd. 

Stap 4: Afronding en overdracht

De terugkoppeling uit de vorige stap wordt door Promaint in het beheersplan verwerkt in een definitieve versie. Daarna volgt de eindpresentatie en/of overdacht naar de betrokkenen binnen uw organisatie. 

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het opstellen en bijwerken van luchtbeheersplannen in diverse branches;

Promaint heeft de afgelopen jaren een specifieke kennis en tools ontwikkeld en getest die gebruikt kunnen worden om maximaal resultaat te halen bij het opstellen van een luchtbeheersplan;  

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

De infectie preventie binnen uw bedrijf op orde krijgen?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.