Ontwikkeling asset management

Home » Ontwikkeling asset management

Promaint heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van onderhoudsmanagement naar asset management specialist. Onderhoudsmanagement richt haar pijlen op het onderhouden van installaties. Daarbij wordt er gekeken naar onderhoudsconcepten, budgetten en planning. Asset management gaat over het optimaal inzetten van de assets om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hiertoe behoort onder andere de gehele levenscyclus van een installatie, vanaf de keuze van aankoop van een asset tot aan de afvoer daarvan.

Onderhoudsmanagement vervult een grote rol bij asset management, daarnaast komt er vooral ook nog een strategische en een operationele component bij. Ondanks dat onderhoudsmanagement een grote rol speelt binnen asset management, is asset management een stuk complexer maar ook completer dan onderhoudsmanagement. Alle stappen in het proces moeten zijn beschreven en moeten worden uitgevoerd. Hierna worden deze stappen geëvalueerd en worden er verbeteringen aangebracht. De PDCA-cyclus wordt zo continu herhaald. Promaint heeft een blauwdruk voor het implementeren van het asset management systeem ontwikkeld waarbij er aandacht is voor zowel het strategisch, tactisch als ook het operationeel niveau. Door het toepassen van asset management kunt u uw organisatie naar een hoger maturity level tillen. In lijn met deze ontwikkeling kan Promaint melden dat twee van haar medewerkers dit jaar zijn geslaagd voor de opleiding Maintenance and Asset Management op de Hogeschool van Utrecht. Hiermee ontwikkelt Promaint zich intern verder als het gaat om asset management.