Risicoanalyse

Keuzes maken

Dagelijks worden er binnen uw organisatie keuzes gemaakt. Keuzes over de onderhoudsfrequentie, het al dan niet vervangen van een installatie, wel of niet uitbesteden van werkzaamheden, serviceafspraken met leveranciers. Deze keuzes kunnen vaak worden gemaakt en onderbouwd op basis van risico’s.

Risicoanalyse

Risico’s worden in kaart gebracht met behulp van een risicoanalyse. Hierbij worden de kans van falen van een installatie of systeem en het gevolg in kaart gebracht. Dit kunnen gevolgen zijn op het gebied van veiligheid, financiële schade of imago, etc.

(Quick)FMECA

Er zijn diverse risicoanalyse methodieken,  een veel gebruikte is de FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). Om op een efficiënte manier inzicht te krijgen in de kritieke situaties past Promaint bovendien de Quick FMECA methodiek toe waarbij het ook mogelijk is inzicht op een hoger niveau te krijgen, zonder dat hiermee de toepasbaarheid van de analyse verminderd wordt. De FMECA (of FMEA) methode is vaak een onderdeel van Reliability Centered Maintenance (RCM) maar kan ook los of als hulpmiddel bij andere verbetermethodieken worden toegepast.

 

Promaint heeft een doelgerichte aanpak bij het uitvoeren van risicoanalyses. Samen met u wordt bepaald waar binnen het systeem u de grootste risico’s loopt en welk effecten dat tot gevolg heeft. Promaint weet hoe u dit moet integreren in uw organisatie om dit optimaal bij te laten dragen aan uw bedrijfsprocessen.

Voorbeeld van een risico matrix met acceptabele en onacceptabele risico’s

Beheersmaatregelen

Op basis van een beoordeling van de risicogetallen wordt inzicht gegeven in de prioriteiten van de faalgebeurtenissen en de daarmee gepaarde risico’s waarop risico beperkende maatregelen genomen kunnen worden. Vervolgens worden de grootste risico’s verkleind met behulp van beheersmaatregelen. Dit kunnen technische verbeteringen zijn middels modificaties, maar ook het bijstellen van bedrijfsprocedures, contracten, of het aanpassen van het onderhoud.