Selectie onderhoudsbeheersysteem

Laat het kiezen van van het juiste onderhoudsbeheersysteem voor uw bedrijf over aan onze experts

Bedrijven ondersteunt met pakketselectie
0 +
Jaar ervaring met onderhoudssystemen
0 +
OBS geïmplementeerd/geoptimaliseerd
0 +

Selectie onderhoudsbeheersystemen

Voor een onderhoudsorganisatie is een onderhoudsbeheersysteem (ook wel assetmanagement software genoemd) een onmisbare tool voor het registreren van assets en (onderhouds)werkorders en het borgen en beheren van werkprocessen en informatie. Er zijn echter zeer veel verschillende pakketten op de markt waardoor het lastig kan zijn het pakket te vinden dat het beste aansluit bij uw bedrijf en werkprocessen. Naast verschillende functionaliteiten moet u ook keuzes maken in de manier van beheer en configuratiemogelijkheden, niet alleen voor nu maar ook in de toekomst. Promaint kan u helpen met het kiezen voor en laten aansluiten van een onderhoudsbeheersysteem. 

Het belang van een goed passend systeem

De keuze voor onderhoudssoftware is er één voor de lange termijn. Door de juiste onderhoudssoftware te implementeren optimaliseert u uw werkprocessen en verdient u uw investering terug. Het kiezen van de juiste onderhoudssoftware is echter niet zo gemakkelijk. Er zijn veel verschillende onderhoudssoftware pakketten op de markt waardoor het lastig kan zijn het pakket te vinden dat het beste aansluit bij uw bedrijf en werkprocessen. Naast de keuze tussen verschillende functionaliteiten van pakketten moeten ook keuzes gemaakt worden die gaan over de manier van beheer en verschillende configuratiemogelijkheden, niet alleen voor nu maar ook in de toekomst. 

Om het juiste pakket te kiezen en te focussen op die punten die voor uw bedrijf relevant zijn, heeft Promaint een case ontwikkeld die uw wensen inzichtelijk maakt en het gemakkelijk maakt verschillende pakketten te vergelijken. Dit geeft u handvaten om de juiste keuze te maken. 

Met juiste selectie en implementatie van onderhoudssoftware zorgt Promaint voor:

  • Een pakket dat aansluit bij de werkwijze van de organisatie,
  • Een concurrerende prijs van de software (de kosten van Saas oplossingen zijn hoog ten opzichte van on-premisse oplossingen),
  • Inzicht in werkprocessen en prestaties van de onderhoudsorganisatie en installaties,
  • Optimalisatie van werkprocessen door de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon ter beschikking te stellen.

schema pakketselectieVoorbeeld van een beoordeling van systemen op functionaliteiten

Wilt u maximaal inzicht in de prestaties van uw onderhoudsinstallaties en uw werkprocessen optimaliseren? Onderhoudssoftware die aansluit op uw organisatie is dan essentieel. De experts van Promaint weten door meer dan 15 jaar ervaring met het selecteren en implementeren van onderhoudssoftware hoe zij dit  het best voor u kunnen doen. 

Wij hebben de volgende bedrijven al mogen helpen met de pakketselectie

Hoe selecteert Promaint het juiste onderhoudsbeheersysteem?

Stappenplan onderhoudssoftware selectie
stappenplan onderhoudssoftware selectie

De juiste onderhoudssoftware selecteren voor uw organisatie doet Promaint in de onderstaande stappen. De te doorlopen stappen verschillen uiteraard per organisatie.

De juiste onderhoudssoftware selecteren voor uw organisatie doet Promaint in de onderstaande stappen.

Stap 1: Inventarisatie werkprocessen

Promaint beschikt over een gebruikerscase waarmee goed inzicht wordt verkregen in de functionaliteiten van de potentiële onderhoudssoftware pakketten. De case omvat alle mogelijke werkprocessen gerelateerd aan onderhoud c.q. assetmanagement. Ten behoeve van het klantspecifiek maken van deze case is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de gewenste werkprocessen. Hiertoe zal gezamenlijk met uw onderhoudsspecialisten vastgesteld worden welke processen het systeem moet faciliteren. op hoofdlijnen vastgelegd en vormen een onderdeel van de case.

Stap 2: Opstellen case (pakket van eisen)

Promaint stelt de case samen met vragen die betrekking hebben op de gewenste werkprocessen. De case wordt gezamenlijk doorgenomen met uw onderhoudsspecialisten en indien gewenst vinden nog aanpassingen plaats. Tevens worden eventuele koppelingen met andere systemen in kaart gebracht. Ten behoeve van de uiteindelijke beoordeling kunnen er nog verschillende prioriteiten worden toegekend aan de werkprocessen en functionaliteiten.

Stap 3: Demonstraties op basis van de case

Op basis van de case is het mogelijk een pre-pakketselectie uit te voeren en het aantal bekende onderhoudssoftware pakketten (± tien) terug te brengen tot het door u gewenste aantal van drie à vier.
Voor de demonstratie worden de pakketleveranciers worden uitgenodigd. De pakketleveranciers worden gehouden aan het presenteren van de case. Op deze wijze wordt voorkomen dat de potentiële leveranciers een demonstratie geven met daarin alleen de sterke kanten van hun pakket. Voorafgaand aan de case dienen ze ook een prijsindicatie af te geven.

Stap 4: Keuze pakket

Hierbij worden de scores op de verschillende onderwerpen verzameld en een total cost of ownership (TCO) berekening opgesteld. Middels deze methode kunnen de pakketten één-op-één worden vergeleken en kan er een onderbouwde keuze worden gemaakt voor het aan te schaffen pakket. Een belangrijk aspect is de afweging of een standaard functionaliteit wordt gehanteerd of dat het maatwerk betreft. Gebruik van het standaard functionaliteit biedt vele voordelen op het gebied van kosten voor updates en/of upgrades.

Stap 5: Bewerkstelligen gewenste leveringsvoorwaarden

Na de keuze voor een pakket zullen er tussen uw bedrijf en de leverancier afspraken worden gemaakt aangaande de leveringsvoorwaarden en de kosten van de ‘inrichting’ van het pakket. Promaint ondersteunt u hierbij en maakt deze transparant, zodat de pakketten in prijs met elkaar vergeleken kunnen worden.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het selecteren en implementeren van onderhoudssoftware pakketten in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een gebruikerscase opgebouwd met informatie over alle mogelijke werkprocessen omtrent asset management/ onderhoudsmanagement. De inzichten van deze gebruikerscase kunnen gebruikt worden om de functionaliteiten van de verschillende onderhoudssoftware pakketten te bepalen; 

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

De manier van selecteren en de kennis van de markt zorgt er voor dat u een scherpe prijs krijgt en geen verassingen achteraf;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-111

Starten met de selectie van uw onderhoudssoftware?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.