Spare part management

Waar gewerkt wordt met installaties en machines loop je altijd het gevaar dat deze kapot gaan. Het is dan van belang dat zo’n storing snel opgelost kan worden en dat onderdelen die vervangen moeten worden op voorraad liggen. Een gevuld magazijn helpt hierbij. Echter heb je binnen een bedrijf geen onbeperkte ruimte en kapitaal om alles maar op voorraad te leggen. Daarnaast is het beheer van het magazijn belangrijk. Locaties voorraadaantallen en automatische bestellingen kunnen alleen worden beheerd door goed gebruik van de systemen. Een keten van processen leidt er toe dat u het juiste onderdeel in de juiste hoeveelheid beschikbaar heeft op het moment dat het er op aankomt. Promaint ondersteunt u in bij de verschillende aspecten die leiden tot een optimaal magazijnbeheer:

Spare part analyse

De afweging om een artikel wel of niet op voorraad te leggen is onder andere afhankelijk van het risico, de kosten, de verkrijgbaarheid en levertijd bij een leverancier en de grootte van het magazijn. Promaint heeft verschillende tools om deze afweging goed te kunnen maken en de juiste keuzes hierin te maken.

De keuze om een artikel op voorraad te leggen staat niet op zichzelf maar is verbonden met de onderhoudsstrategie en de  beheersmaatregelen die voortkomen uit een risico-analyse op de installatie. Promaint ziet een spare part analyse dan ook in relatie met deze onderwerpen.

Beheer- en inkoopprocessen

Alleen wanneer duidelijk is welke rol verschillende werknemers vervullen op het gebied van het magazijn, kan het magazijn goed beheerd worden. Promaint heeft ervaring met diverse variaties op het gebied van magazijnbeheer en inkoop en ondersteunt u hier graag in.

Inrichting systemen

Goede processen en goed gebruik kom alleen tot stand als de beschikbare systemen hier op een gebruiksvriendelijke manier in ondersteunen. Promaint zoekt de optimale balans tussen de behoefte bij verschillende lagen binnen de organisatie en de mogelijkheden van het systeem. Daarnaast kan Promaint ondersteunen in het op orde krijgen van de juiste data  zodat deze gemakkelijk in de systemen geïmplementeerd kan worden.

Informatiedocumenten en training

Om goed gebruik te bewerkstelligen is het van belang een training te verzorgen en documenten op te stellen die toegankelijk zijn op het juiste moment voor de juiste persoon. Promaint heeft ervaring met het opstellen van diverse typen handleidingen en training van personen in het gebruik van systemen.