Asset Management Game

Technische Diensten van veel organisaties zijn al jaren bezig om de gebouwen en installaties in een goede conditie te houden. Om dit zo goed en efficiënt mogelijk te doen zijn deze afdelingen vaak ook al jaren bezig met onderhoudsmanagement. Nadat de basis is gelegd met onderhoudsmanagement is asset management de volgende stap in de verdere professionalisering van de afdeling.

Asset management

Asset management is het systematische proces van het ontwikkelen, exploiteren, onderhouden, upgraden en afstoten van bijvoorbeeld gebouwen en installaties op kosteneffectieve wijze. Het doel van het beheren van deze assets is om het grootste rendement te behalen en het proces van het bewaken en onderhouden van deze assets. Op deze wijze kan aan de gebruikers de beste service geboden worden.

Asset Management Game

Om organisaties bekend te maken met asset management heeft Promaint een game ontwikkeld. Vragen die hierbij bijvoorbeeld aan bod komen zijn de volgende:

  • Hoe houd je grip op de onderhoudskosten?
  • Welke afweging maak je tussen kwaliteit en kosten?
  • Hoe ga je om met renovaties / verbouwingen etc.?

In dit spel beheer je een asset en worden er keuzes gemaakt ten aanzien van beleid, investeringen, exploitatie en allerhande uitdagingen die gedurende de levensduur van de asset naar voren komen. En er moet nagedacht worden over wat het belangrijkst is. Zijn dit de kosten, de technische staat of toch de klantbeleving?

Promaint heeft deze game speciaal ontwikkeld om werknemers bewust te maken van het belang en de verschillende facetten van asset management. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem gerust contact op.