Beheersplan opstellen

Laat het bijwerken of opstellen van een beheersplan aan onze experts

Jaar ervaring
0 +
Bedrijven geholpen met beheersplannen
0 +
Verschillende beheersplannen
0

Een beheersplan opstellen om risico's inzichtelijk en beheersbaar te maken

Wat is een beheersplan en waarom een beheersplan opstellen?

Een beheersplan opstellen is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Zo zijn ziekenhuizen, of andere bedrijven op prioritaire locaties vaak verplicht een beheersplan te hebben.

Een beheersplan is een leidraad voor het voeren van goede risicobeheersing. In een beheersplan worden afspraken vastgelegd voor de (technische) risicobeheersing omtrent kritische ruimten en/of installaties. Voor veel bedrijven is het hebben van een beheersplan wettelijk verplicht. 

 

Wat staat er in een beheersplan? 

In een beheersplan bestaat veelal uit de volgende onderdelen: 

  • Een gedegen beschrijving van de risico’s en beheersmaatregelen met betrekking tot de kritieke ruimtes en installaties
  • Een overzichtelijke beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. het beheersen van risico’s
  • Een beschrijving dat de organisatie voldoet aan de geldende  kwaliteit- en veiligheidseisen

Er zijn veel complexe onderhoudsprocessen, waar (veiligheids) risico’s mee gepaard gaan. Het is belangrijk dat deze onderhoudsprocessen goed ingericht worden, om bepaalde risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. Zo moeten er bijvoorbeeld duidelijke procedures zijn. Daarnaast is het om te voldoen aan diverse kwaliteits- en veiligheidseisen belangrijk om goede beheersmaatregelen te treffen voor de risico’s. Dit kan allemaal vastgelegd worden in een beheersplan. 

Staat de veiligheid en continuïteit van uw proces centraal? Om ervoor te zorgen dat de assets uw proces optimaal ondersteunen is ervaring en kennis op diverse gebieden van onderhoudsmanagement dan cruciaal. De experts van Promaint weten door jarenlange ervaring met het uitvoeren van projecten binnen onderhoudsmanagement, hoe een beheersplan specifiek moet worden opgesteld voor uw organisatie om optimale resultaten te behalen. 

Een beheersplan opstellen hebben wij al voor de volgende bedrijven gedaan

Welke beheersplannen kunnen wij opstellen?

Asset Management Levensloop

Het bedrijfsnoodplan beschrijft welke risico’s door de Technische Dienst onderkend zijn ten aanzien van het wegvallen van de basisvoorzieningen. Wat kunnen de gevolgen van een storing zijn en wat de zijn de maatregelen vanuit de Technische Dienst om de gevolgen van een eventuele calamiteit voor het zorgproces zoveel mogelijk te beperken? Dit wordt bepaald in een bedrijfsnoodplan.

Asset Management Risico's

De (wettelijke) eisen rondom de beheersing van legionella worden steeds strenger. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s en beheersmaatregelen ten aanzien van legionella. Het legionella beheersplan dient gericht te zijn op preventie van en adequate omgang met een legionella uitbraak. 

Asset Management Risico's

Een infectie preventie plan kan worden opgesteld voor bijvoorbeeld een isolatiekamer, een operatiekamer of een opdekruimte. In het plan kunnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en processen en procedures vastgelegd worden. 

Onderhoud contractoptimalisatie

In een medische gassen beheersplan kan worden vastgesteld hoe de medische gassen installaties veilig gebruikt dient te worden. Dit wordt gedaan in een document waarin de organisatie rondom de medische gassen wordt beschreven. Dit wordt gedaan in een beheersplan. 

Waarom kiezen voor Promaint?

Een beheersplan opstellen of bijwerken heeft Promaint reeds vaker gedaan, waardoor wij weten hoe dit optimaal gedaan kan worden;

Promaint heeft de afgelopen jaren specifieke kennis opgedaan en referentie documenten opgesteld, die tijdens het project gebruikt kunnen worden; 

Er worden gekwalificeerde consultants ingezet die ruime ervaring hebben met diverse (complexe) risico- en onderhoudsmanagement vraagstukken in verschillende sectoren; 

Gedurende de training kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Starten met het optimaal beheren van/ omgaan met calamiteiten, stoffen of gassen binnen uw bedrijf?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij voor u optimaal resultaat kunnen realiseren.