Beleidsvorming afdeling

Zorg samen met de experts van Promaint voor een helder afdelingsbeleid

Jaar ervaring
0 +
Onderhoudstrajecten uitgevoerd
0 +
Beleidsdocumenten reeds opgesteld
0 +

Heeft u het beleid van uw afdeling Techniek scherp voor ogen?

Onder andere de volgende onderwerpen zijn relevant in het beleid:

 • Afdelingsdoelstellingen
 • Formatie
 • Taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden
 • Competentiemanagement
 • Financieel beheer
 • Hoofdprocessen
 • ICT-Systemen
 • Contractmanagement
 • Risicomanagement
 • Ontwikkelagenda

Een helder afdelingsbeleid maakt de inrichting en de ontwikkelrichting van de afdeling expliciet. Daarmee creëert het focus en ondersteunt het bij het maken van keuzes voor onderliggende verbeteractiviteiten. De behoefte aan een (bijgewerkt) afdelingsbeleid kan uit verschillende richtingen ontstaan:

 • Het scheppen van duidelijkheid door het opstellen van een afdelingsbeleid, wanneer dat nog ontbrak.
 • Het creëren van een ontwikkelagenda voor verbeteringen.
 • Het uniformeren van afspraken, na bijvoorbeeld een fusie.
 • Het vastleggen en zetten van een stip op de horizon bij een geplande koerswijziging.

Promaint helpt u om de juiste onderwerpen in een logische structuur te bundelen. De visie is natuurlijk die van u, maar Promaint adviseert u inhoudelijk over de invulling van de deelonderwerpen en draagt referentiemateriaal aan waar nodig.

Wij hebben de volgende bedrijven al mogen helpen met de beleidsvorming

Beleidsvorming in 5 stappen

Stappenplan beleidsvorming afdeling
Stappenplan beleidsvorming afdeling mb

De beleidsvorming wordt gedaan door de onderstaande stappen te doorlopen. De te doorlopen stappen kunnen uiteraard verschillen per organisatie.

Stap 1: Kick-off

Gestart wordt met een kick-off voor alle betrokken bij het project. Doel van de kick-off is een wederzijdse kennismaking en bespreking van het PvA, om een gemeenschappelijk beeld te krijgen van het volledige project. Hierbij worden ook de planning, scope en vervolgacties afgestemd.

Stap 2: Bepaling doelstellingen en uitgangspunten

De doelstellingen en belangrijkste uitgangspunten van de afdeling geven een eerste richting, waaraan zowel beschikbare documentatie, als nieuw uit te werken onderwerpen steeds getoetst kunnen worden.

Stap 3: Inventariseren beschikbare documentatie

Reeds beschikbare documentatie wordt in veel gevallen hergebruikt, enerzijds om tot een efficiënte uitwerking te komen en anderzijds om te bouwen vanuit een bestaande organisatie.

Stap 4: Bepaling huidige knelpunten en uitdagingen

De gewenste inrichting en ontwikkelrichting van een afdeling dienen eventuele huidige knelpunten en uitdagingen te adresseren. Daarbij vindt ook de toets plaats of de hiervoor geïnventariseerde beschikbare documentatie ook werkelijk bruikbaar is.

Stap 5: Uitwerken afdelingsbeleid (en eventueel transitieplan) 

Op basis van de hiervoor opgehaalde informatie, aangevuld met Promaint best-practices, wordt het afdelingsbeleid opgesteld. Promaint draagt zorg voor de afstemming van de inhoud op de gestelde doelen en de oplevering van het eindproduct. De inhoud wordt in nauwe samenwerking met de organisatie zelf bepaald.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft reeds verschillende beleidsdocumenten opgesteld;

Promaint heeft verschillende organisaties ondersteund bij de vorming van het onderhoudsbeleid;

Door de jarenlange ervaring met alle bovengenoemde deelonderwerpen kan Promaint uitstekend adviseren over inhoudelijke keuzes;

De maintenance consultants van Promaint opereren op zowel strategisch (interim management), tactisch (maintenance engineering/consulting) als operationeel vlak (ondersteuning operatie). Daardoor blijven de strategische, tactische en operationele belangen op elkaar afgestemd en wordt het beleid geen ‘papieren tijger’.

promaint-179

Een helder afdelingsbeleid binnen uw organisatie creëren?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij u kunnen helpen met beleidsvorming.