Beheer begroting – vervolg

In een eerdere nieuwsbrief hebben we de relatie gelegd tussen asset management en het belang om te kunnen sturen op kosten. Hierbij werd het belang van een beleid beschreven als centraal vertrekpunt voor het werken met een meerjaren investeringsbegroting. Mocht u dit artikel toevallig gemist hebben, klik dan hier. Als reactie op dit artikel kregen […]

Nieuwe collega

Per 1 april 2019 is het team van Promaint uitgebreid met een nieuwe maintenance consultant, Bram Abels. We heten Bram van harte welkom en wensen hem veel succes.

19 september: NVDO ‘Succesvol Uitbesteden’

Op 19 september verzorgt Damon Visser voor de NVDO Kringen Overijssel en Gelderland een presentatie over het uitbesteden van het onderhoud aan de roostergoed installaties van Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit vindt plaats bij de RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Klik hier voor meer info.    

Maintenance Gorinchem 2018 – NVDO – Promaint is aanwezig!

Op 18 april verzorgt Damon Visser twee presentaties op de Maintenance Gorinchem 2018. Hij behandelt ‘Grip op uitbesteden van onderhoud’ en ‘Visualisatie geeft data betekenis, big data & assetmanagement’. 14.00-14.30 uur; “Grip op uitbesteden van onderhoud” Deel 1: Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in iedere sector voor. Dit kan bijvoorbeeld met inspannings-, prestatie- of maincontracten. De […]

Overlijdensbericht Etiënne van Dongen

Op 17 maart 2018 is Etiënne van Dongen overleden op de veel te jonge leeftijd van 44 jaar. Etiënne heeft van oktober 2014 tot maart 2017 regelmatig bij Promaint gewerkt, helaas was daarna werken vanwege zijn ziekte niet meer mogelijk. Wij hebben Etiënne leren kennen als een betrokken, gedreven collega. Wij wensen Gabry, Quentin & […]

Interactieve workshop risicomanagement tijdens Maintenance NEXT

Op 12 april nodigen wij u van harte uit namens de NVDO en Promaint voor de interactieve workshop “Calamiteitenbingo”. Risicomanagement gaat over het inschatten van risico’s, het bepalen van de benodigde beheersmaatregelen en het borgen van deze maatregelen. Risico’s worden bepaald door de kans van optreden van een gebeurtenis en het effect van deze gebeurtenis. Bewustwording […]

Audit Medische Gassen Pijplijn Systemen volgens de NEN 7396-1

Vanuit de NEN-EN-ISO 7396-1 zijn ziekenhuisapothekers genoodzaakt de kwaliteit te borgen voor de Medische Gassen Pijplijn Systemen (MGPS). Deze norm kijkt zowel naar de technische als organisatorische aspecten waarmee de kwaliteit van het MGPS geborgd wordt. Door het uitvoeren van een audit kan bepaald worden of aan de norm voldaan wordt. De Audit die Promaint […]

Nieuwe Promaint website live!

Na een intensieve voorbereiding is het dan zover. De nieuwe website van Promaint is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat nog beter zien wie we zijn en wat we doen. Dit is één van de professionaliseringslagen waar Promaint de afgelopen tijd aan heeft gewerkt en nog steeds blijft werken. Kijk […]

Onderhoudscontracten St. Antonius Ziekenhuis geoptimaliseerd

In samenwerking met de afdelingen Techniek en Inkoop van het St. Antonius Ziekenhuis heeft Promaint de contracten van de gebouwgebonden installaties geoptimaliseerd. Voor de locaties Utrecht en Nieuwegein zijn de contracten getoetst op inhoud en kosten. Hierbij zijn de nodige besparingen gerealiseerd en zijn de kosten en werkzaamheden transparant gemaakt en vastgelegd.           […]