Energie

Een optimale beschikbaarheid, met specifieke aandacht voor veiligheid, wet- en regelgeving en milieu. Deze aspecten worden meegenomen bij de optimalisatie van het onderhoudsconcept met behulp van een risicoanalyse. Het onderhoudsconcept wordt zo opgesteld dat de belangrijkste aspecten voor energie markt ook het zwaarst meewegen in de keuzes voor het uit te voeren onderhoud.