Exploitatie- en investeringsbegrotingen

Een goede begroting is beheersbaar en actueel. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden moet worden met het detailniveau, de opbouw en structuur van categorieën en de werkwijze van de organisatie. Er moet bijvoorbeeld worden nagedacht worden over de wijze van conditiemetingen en het actueel houden van financiële informatie. Door hier slimme keuzes in te maken kan een nauwkeurige begroting opgesteld worden, zonder dat dit bergen werk oplevert.

Promaint begeleidt en ondersteunt organisaties met het opzetten, invullen en beheren van begrotingen en meerjarenonderhoudsplannen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de doelstellingen en mogelijkheden binnen van de organisatie. Vervolgens wordt de begroting opgezet middels een bewezen concept op een softwareplatform naar keuze. Tijdsbesparing en gebruiksgemak, zonder verlies van functionaliteit staan hierbij centraal. Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf het beheer oppakt. Indien gewenst kan ook daar periodieke ondersteuning bij geboden worden.