Maintenance Scan

Krijg direct inzicht in uw verbeterpotentieel

De maintenance scan: De basis voor een verbetertraject

Verbeteren willen we allemaal, maar waar begin je eigenlijk met verbeteren? De maintenance scan van Promaint helpt u die vraag te beantwoorden. Al jaren dé oplossing om grondig inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van de organisatie op onderhoudsgebied.

Promaint brengt met de maintenance scan onafhankelijk in kaart hoe de organisatie nu presteert en welk ambitieniveau bij de organisatie past. Deze scan kijkt deze breder dan alleen de onderhoudsresultaten en richt zich juist op de onderliggende processen die aan die resultaten bijdragen. Gedurende de scan worden ook ander stakeholders meegenomen. Na het uitvoeren van de scan stelt Promaint een concreet verbeterplan voor u op om die processen blijvend te verbeteren.

De maintenance scan levert het volgende op: 

  • Een gedeeld inzicht in de verbeterpunten op de twaalf pijlers van maintenance, 
  • Onafhankelijke toetsing van het niveau met de best practices maintenance gebied,
  • Een concreet en realistisch verbeterplan dat aansluit op uw situatie.

Hoe wordt een maintenance scan uitgevoerd?

Promaint voert een maintenance scan uit in de onderstaande stappen. Uiteraard verschillen deze stappen per organisatie en zijn deze afhankelijk van uw wensen. 

Stap 1: Vaststellen aandachtsgebieden

De maintenance scan bestaat uit circa twaalf aandachtsgebieden op het gebied van onderhoud, beheer & projecten en is opgebouwd uit meerdere vragen per aandachtsgebied. De vragen resulteren in een score op een “vijfpuntsschaal” van “minimale prestatie” tot “best in class”. Een (onderhouds)organisatie die “best in class” scoort draagt optimaal bij aan:

  • een hoge OEE
  • een veilige en milieuvriendelijke productieomgeving
  • een onderbouwde lage kostprijs
  • een geborgde bedrijfsvoering

De maintenance scan wordt afgestemd op het specifieke bedrijfsproces van de opdrachtgever. Bij aanvang van het traject worden in samenspraak de relevante aandachtsgebieden geselecteerd.

Stap 2: Uitvoeren maintenance scan

De maintenance scan wordt uitgevoerd met verschillende personen van verschillende afdelingen van de organisatie. Hierdoor wordt voorkomen dat er een eenzijdig beeld ontstaat over een bepaald proces. Tevens wordt onderzocht waar het ambitieniveau van de organisatie ligt. Promaint adviseert hierbij op basis van haar kennis van modern onderhoudsmanagement en de daarbij behorende “best practices”.

Stap 3: Uitwerken resultaten per prestatie 

De resultaten van de scan worden door Promaint per aandachtsgebied uitgewerkt in de vorm van een kort rapport en in een presentatie. De resultaten en verbeterpunten worden met de organisatie besproken, waarbij de prioriteiten worden gesteld voor vervolgacties.

Stap 4: Opstellen verbeterplan 

Als laatste werkt Promaint een verbeterplan uit op basis van de gestelde prioriteiten. Het verbeterplan bevat concrete acties om te komen tot het ambitieniveau met een inschatting van de doorlooptijd en kosten.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het uitvoeren van maintenance trajecten in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een database opgebouwd met informatie over onderhoudswerkzaamheden, kostenkengetallen en vervangingen. Door deze database in te zetten kan voor uw organisatie optimaal resultaat met de maintenance scan behaald worden; 

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-111

Starten met het verbeteren van uw maintenance management?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.