19 september: NVDO Kringen Gelderland en Overijssel over ‘Succesvol Uitbesteden’

Home » 19 september: NVDO Kringen Gelderland en Overijssel over ‘Succesvol Uitbesteden’

Op 19 september vertelt Damon Visser tezamen met Richard van Leeuwen van het Hoogheemraadschap van Rijnland over het  Project Uitbesteding Onderhoud Roostergoedinstallaties. Zie hieronder voor meer info.

De NVDO Kringen Overijssel en Gelderland nodigen je van harte uit voor een fantastische gezamenlijke bijeenkomst op 19 september a.s. bij het RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.

 “Succesvol Uitbesteden”

Bedrijven eisen steeds meer specialistische kennis waar de asset owner niet zelf over beschikt. Door een toenemende complexiteit van assets worden de onderhoudstaken vaker uitbesteed. Er wordt voor de nabije toekomst verwacht dat er nog meer uitbesteed gaat worden dan de 61% van nu (bron: Onderhoudskompas).

We zien hiervoor een aantal redenen, waaronder kostenbesparing, focus op kerntaken en de toename van complexiteit binnen de onderhoudsorganisatie. Vandaag belichten we uitbesteden als nooit tevoren met  sprekende praktijkcasussen.

De volgende sprekers delen graag hun kennis;

Sander Sieswerda, (dagvoorzitter) Bestuurslid NVDO Sectie Suto/Oxand
 Trends in Uitbesteden”
Chris van Harten, a.s.r.
“Duurzaam Uitbesteden”

Het vaktechnisch onderhoud, inclusief renovaties, wordt steeds complexer, maar ook aan Asset Management worden hoge(re) eisen gesteld. De uitdaging in de praktijk is hoe het onderhoudsvakgebied het beste kan bijdragen aan de eisen van Asset Management. Hoe hiermee omgegaan wordt bij a.s.r. en hoe zij dat vertalen in de aanvraag, vertelt Chris je aan de hand van sprekende praktijkverhalen omtrent renovaties in samenwerking met BAM 

Damon VisserPromainten Richard van LeeuwenHoogheemraadschap van Rijnland
 “Project Uitbesteding Onderhoud Roostergoedinstallaties”

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft als doel gesteld om meer te focussen op het preventief onderhoud van de roostergoedreinigers. Naast het preventief onderhoud worden ook het correctief onderhoud en de overige relevante services uitbesteed. Daarbij wil het waterschap meer grip krijgen op de uitbestede werkzaamheden. Leer van deze praktijkcasus (hoe dit uitbestedingsproces is aangepakt)

Karel Zondervan en Nico van GalenBeleidsmedewerker en Teamleider Waterschap Vallei en Veluwe
"De keuze tot wel/niet uitbesteden"
Na een algemene introductie vertellen Karel en Nico je hoe het onderhoud geregeld is bij het Waterschap. Naar aanleiding van een pilot tot uitbesteden van het primaire onderhoudsproces, bleek de service level van eigen organisatie het hoogst. Echter worden er wel enkele onderhoudszaken uitbesteed. Hoe dit alles in zijn werk ging/gaat hoor je tijdens deze presentatie
Robert de HeerHabitask “Succesvol samenwerken”

Het succes van een uitbesteding schuilt hem vooral in de samenwerking tussen de betrokken partijen, in de groepsdynamiek. Hoe ga je om met de klassieke verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Hoe kun je aan een gezamenlijk hoger doel werken en hoe verhoudt zich dit tot de soms tegenstrijdige belangen van de verschillende partijen? Robert weet dit vanuit de psychologie en uit eigen praktijkervaring prachtig en inspirerend weer te geven.

Unieke Rondleiding!

Waterschap Vallei en Veluwe is een waterschap in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. Het ontstond op 1 januari 2013 uit een fusie tussen de waterschappen Vallei en Eem en het waterschap Veluwe. Er wonen 1,1 miljoen mensen in het gebied, verspreid over 37 gemeenten. Het gebied is 245.644 hectare groot; de omtrek is 273 kilometer. De primaire en regionale waterkeringen hebben samen een lengte van 248 kilometer.

Tijd:                          13.00 uur ontvangst

Aanvang:                 13.15 uur door de dagvoorzitter Sander Sieswerda (Oxand), Bestuurslid NVDO Sectie Suto

Einde:                         17.30 uur met netwerkborrel

Bestemd voor:        Alle leden van de NVDO Kringen Overijssel en Gelderland en NVDO Sectie Suto

Inschrijven kan hier.

LinkedIn