Implementatie MJOP in Ultimo

Home » Implementatie MJOP in Ultimo

Promaint heeft het Dijklander Ziekenhuis en dierentuin Diergaarde Blijdorp begeleid bij de borging van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) in Ultimo. Voor beide organisaties gold dat zij Ultimo al gebruikten voor het beheer van de installaties en de reguliere onderhoudsactiviteiten, maar de (financiële) registratie van de vervangingen en meerjarenonderhoudsactiviteiten buiten Ultimo hadden georganiseerd.

Gevolg van het hanteren van meerdere systemen was dat de begroting één keer per jaar werd bijgewerkt, maar dat de daaruit volgende operationele activiteiten geen relatie hadden met de installaties en gebouwen in Ultimo.

Daarom is ervoor gekozen om Ultimo ook te gaan gebruiken voor de meerjarenonderhoudsactiviteiten en -kosten.

De financiële data en vervangings-/onderhoudscycli zijn overgenomen uit de bestaande begrotingen, op hoofdlijnen getoetst, ‘omgebouwd’ naar een bruikbaar Ultimo format en ingelezen in Ultimo.

Met de betrokkenen is de gewenste werkwijze voor het beheer in Ultimo besproken en vastgelegd. Om deze gewenste werkwijze te optimaliseren is in samenwerking met Ultimo een aantal kleine functionele wijzigingen doorgevoerd.

De ingelezen data en nieuwe functionaliteiten zijn getest en klaar voor gebruik.

Promaint wenst beide organisaties veel succes met de nieuwe werkwijze in het geïntegreerde systeem.