“Renovatie van het olifantenverblijf, vervanging van het dak van het giraffenhuis.”

Home » “Renovatie van het olifantenverblijf, vervanging van het dak van het giraffenhuis.”

Zomaar twee voorbeelden van onderhoudsactiviteiten uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Samen met de Technische Dienst van de dierentuin worden de resultaten van de eerder uitgevoerde conditiemeting, bewerkt en geïmplementeerd in onderhoudsbeheersysteem Ultimo. De bewerking bestaat onder andere uit de bundeling van activiteiten om deze optimaal aan te laten sluiten op het detailniveau van de werkelijke uitvoering. Resultaat is een beheersbaar meerjaren onderhoudsplan in Ultimo dat de dierentuin inzicht geeft in de toekomstige werkzaamheden en kosten en ondersteunt in de uitvoerig ervan.