Opening Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Home » Opening Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een uniek initiatief van ouders van kinderen met kanker en professionals in de kinderoncologie in Nederland om alle top-expertise op zorg- en onderzoeksgebied samen te voegen in één nationaal centrum. Dit is nodig omdat kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte is op jonge leeftijd en het genezingspercentage in de afgelopen 10 jaar nauwelijks is toegenomen. Concentratie van de behandeling van en het onderzoek naar alle vormen van kinderkanker in één centrum is een wezenlijke stap naar betere kwaliteit en hogere overlevingskansen.

Vanaf het begin is Promaint als partner betrokken geweest bij de gehele opzet en inrichting van de afdeling Huisvesting & Techniek binnen het centrum. Na jaren van voorbereiding en bouw opent het centrum in mei 2018 haar deuren. Tijdens dit traject hebben we ons onder andere bezig gehouden met de visie van de afdeling, het opstellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, de selectie en implementatie van het Facilitair Management Informatie Systeem en de totstandkoming van de onderhoudscontracten voor de techniek. Promaint is trots deel uit te mogen maken van dit bewonderenswaardige initiatief.

Voor meer informatie zie www.prinsesmaximacentrum.nl.