Green-Deal-Duurzame-Zorg

Pilot duurzaam beheer en onderhoud

Home » Pilot duurzaam beheer en onderhoud

Onze collega Damon Visser is betrokken bij de Pilot Verduurzaming onderhoud warmte-, koel- en ventilatie-installaties in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg.

In deze pilot gaan we samen met de zorginstellingen ’s Heerenloo, Tangenborgh en Parnassia eerst focussen op de bestaande onderhoudscontracten van (elektro-) technische installaties. Met betrekking tot deze contracten is het doel om een generiek document op te stellen met service afspraken (een checklist) die in de vraagspecificatie van een (her)aanbesteding of bestaande onderhoudsovereenkomst opgenomen kunnen worden. Daarnaast levert deze pilot beoordelingscriteria voor vergelijking van verschillende aanbieders van onderhoudsdiensten die zorg breed kunnen worden toegepast.

Wat levert deze pilot de (zorg)sector als geheel op?

Een generiek document dat naast huidige contracten kan worden gelegd om zo quick wins te behalen op verduurzaming (energiebesparing, CO2-reductie),  om kosten te reduceren en waarmee circulair (minder materiaal gebruik) werken gestimuleerd wordt.
De criteria in het document zijn opgesteld aan de hand van praktische situaties die sector (breed) toepasbaar zijn, bij bijvoorbeeld (her)aanbestedingen en verduurzaming van beheer en onderhoud.

Voor welke doelgroepen zijn de uitkomsten het meest geschikt?

De uitkomsten van deze pilot zijn geschikt voor alle zorginstellingen die willen starten met het verduurzamen van het beheer en onderhoud van hun technische installaties, maar daarvoor zelf niet het wiel opnieuw willen uitvinden. Daarnaast is het geschikt voor de zorginstellingen die  uiteindelijk willen leren van de oplossingen die voor de specifiek genoemde installaties reeds zijn uitgewerkt in deze pilot.

Congres Duurzaam inkopen in de Zorg

Onderdeel van deze pilot is een deelsessie van het congres Duurzaam inkopen  in de zorg dat op 4 maart 2021 plaatsvond.

Wil je ook aan de slag met verduurzamen van het beheer en onderhoud neem dan nu contact met ons op.