Verduurzamen van onderhoud

Verduurzamen van onderhoud

Home » Verduurzamen van onderhoud

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Intrakoop leverde Damon Visser van Promaint B.V. in samenwerking met Parnassia Groep, Schouten Techniekgroep, Zorggroep Tangenborgh en Plennid een bijdrage aan een pilot over het verduurzamen van onderhoud aan bestaande technische installaties. Daarmee is CO2 uitstoot te reduceren.

In deze pilot is gekeken naar de bestaande technische (gebouwgebonden) voorzieningen en welke mogelijkheden er zijn om het beheer en onderhoud daarvan te verduurzamen. Details betreffende deze pilot vindt u hier. Daar kun je o.a. het uitgebreide (onderliggende) einddocument vinden. In dit overzicht vind je de 18 maatregelen die we met deze pilotgroep hebben opgesteld. Ze geven  antwoord op de vragen: Welke acties kunnen met een relatief lage inspanning leiden tot hoge duurzaamheidswinst? Om deze onderhoudsacties te kwalificeren hebben we gebruik gemaakt van de Verduurzamingsmatrix – Impact vs. Inspanning).

De meest interessante acties en verbeteringen in het onderhoud zijn te halen uit de JUMP!-fase. Een hoge impact met een lage inspanning.

Overzicht 18 onderhoudsacties (verduurzamingsmaatregelen) op beheer en onderhoud van bestaande technische installaties.

 1. Implementatie van assetmanagement: Zorg voor systematisch inzicht in al jouw installaties.
 2. Storingen en werkzaamheden prioriteren en clusteren: Zorg voor efficiëntere logistieke lijnen door werkzaamheden te combineren.
 3. KWIS meldingen voorzien van voldoende informatie: Meldingen efficiënt en effectief afhandelen.
 4. Onderhoud op basis van risico: Door een Quick FMECA-methode kan eenvoudig op hoofdlijnen een op risico gebaseerd onderhoudsplan worden opgesteld.
 5. Onderhoudsfrequenties beoordelen: Risicogebaseerd onderhoudsplan toepassen.
 6. Voorspellend onderhoud: Onderhoud op basis van data.
 7. Tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud: Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald.
 8. NEN2767 conditiemetingen toepassen: Toe te passen bij bouwkundige elementen
 9. Filters van luchtbehandelingskasten (HVAC) van tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud: Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald
 10. Airco’s en fancoilunits: Zorg dat CV’s en airco’s niet gelijktijdig aanstaan.
 11. Verwarmingsketels: Hanteer fabrieksvoorschriften om onderhoudsfrequentie te reduceren.
 12. Olie noodstroomaggregraat van tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud: Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald.
 13. Uninterruptible power supply (UPS) smart maken via IOT: Zorgen voor continue bewaking.
 14. Elektrische veiligheid in installaties en medisch gebruikte ruimte: Inspectiefrequentie bepalen volgens de voorgeschreven procedure in NEN-norm.
 15. Energiemanagement in eigen beheer: Interne meet- en regeltechnicus stemt eigen ‘duurzame’ energieopwekking af op gebruik.
 16. Lokaal inkopen: Kies voor lokaal en zo min mogelijk leveranciers.
 17. Visualiseren prestaties: Zorg voor een begrijpbare visualisatie van prestaties.
 18. Energiebesparingsonderzoeken: Maak gebruik van standaardwaarden voor de energieprijs.

Inkoopbeleid

Het is belangrijk dat er in zorginstellingen een plan van aanpak voor verduurzamen van technische installaties wordt opgesteld. Daarvan kan een duurzaam en circulair inkoopbeleid worden afgeleid. De acties zijn tot stand gekomen op basis van de aangeleverde onderhoudscontracten, de groeps- en individuele sessies met deelnemers en kennis en ervaring van onze technische deskundigen. De acties bieden een  basis voor inkoop en (her)aanbestedingstrajecten. Per actie worden de duurzaamheidsvoordelen, uitdagingen en selectiecriteria beschreven. Met een opdrachtnemer kan bijvoorbeeld afgesproken worden  toestandsafhankelijk in plaats van tijdsgebonden onderhoud toe te passen.

Aanbevelingen

In dit onderzoek is gekeken naar onderhoud en niet naar vervanging. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op de vervanging van installaties. De kennis uit dit document kan direct gebruikt worden om  zorgvuldig onderhoud te bepalen. Verder zijn nu geen ziekenhuizen meegenomen, hier kan nog een verdiepingsslag worden gemaakt. Ook is dit onderzoek gebaseerd op een aantal aannames en is de impact  kwalitatief beschreven. Het was niet mogelijk om er concrete cijfers over CO2-reductie aan te koppelen. Ook hier kan een verdiepingsslag worden gemaakt.

Ook in veel andere branches is dit toepasbaar. Al geruime tijd past Promaint deze verduurzamingskansen succesvol toe bij onze klanten. Je kunt er direct mee aan de slag! Graag helpen wij je hierbij.