Toekomstvisie en beleidsdocumenten opstellen

Laat het opstellen van een toekomstvisie en beleidsdocumenten over aan onze experts

Jaar ervaring
0 +
Onderhoudstrajecten uitgevoerd
0 +
Beleidsdocumenten reeds opgesteld
0 +

Zorg voor optimaal beheer van onderhoud door het opstellen van een visiedocument

Om voor optimaal beheer van onderhoud te zorgen is het belangrijk dat er duidelijke doelstellingen en een visie worden opgesteld. Nadat deze doelstellingen en visie zijn opgesteld worden deze concreet uitgewerkt in het beleidsdocument of in een Plan van Aanpak. Met het opstellen van een toekomstvisie en beleidsdocument realiseert Promaint de volgende resultaten

  • Professionalisering van het beheer en onderhoud binnen de afdeling Techniek;
  • Een leidraad voor de toekomst die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie;
  • Proces- en systeemverbeteringen in het algemeen.

Wilt u een duidelijke onderhoudsstrategie hanteren en uw onderhoud optimaal beheren? Een duidelijke toekomstvisie en doelstellingen zijn dan cruciaal. Ook is het erg belangrijk dat er een duidelijk plan van aanpak komt om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan. De experts van Promaint weten met hun ervaring ook voor uw organisatie een toekomstvisie en beleidsdocument op te stellen. 

Wij hebben voor de volgende bedrijven al een toekomstvisie en beleidsdocumenten mogen opstellen

Hoe worden de toekomstvisie en de beleidsdocumenten opgesteld?

stappenplan toekomstvisie en beleidsdocumenten opstellen mb
Stappenplan toekomstvisie en beleidsdocumenten

Het opstellen van een toekomstvisie en beleidsdocumenten doet Promaint in de onderstaande stappen. Uiteraard kunnen de te doorlopen stappen verschillen per organisatie en zijn deze afhankelijk van uw situatie en wensen. 

Stap 1: Bepalen huidige situatie

Als vertrekpunt wordt de huidige situatie (IST) van de afdelingen in de scope van het project geïnventariseerd en vastgelegd. Hiervoor worden 2 overleggen gepland. Promaint bereidt deze bijeenkomsten voor aan de hand van de Maintenance Scan en op basis van referentieprojecten. Hiermee wordt zorg gedragen dat tijdens deze besprekingen alle relevante onderwerpen aan bod komen.  

Stap 2: Visie vorming en vertaling naar gewenste situatie 

Na het in kaart brengen van de huidige situatie wordt aan de hand van hetzelfde model beschreven wat de afdelingen in de scope van het project willen bereiken. Ook hier draagt het model eraan bij dat alle relevante onderwerpen aan bod komen. Tijdens de visievorming kan er bijvoorbeeld specifiek aandacht worden besteed aan de onderstaande onderwerpen: 

  • Grip op onderhoud; inzicht, borging, beheer en uitvoering 
  • Contracten: vorm van uitbesteding en contractbeheer 
  • Medewerkers: draagkracht en aansluiting kennis en kunde bij gewenste rol. 
  • Samenwerking tussen afdelingen: gedeelde waarden, kwaliteitsverbeteringen, schaalvoordeel 
  • Operational Excellence of andere waarde-strategie: klant centraal, focus op kostenreductie 

Daar waar een visie voornamelijk de richting aangeeft, worden aan het einde van stap 2 de onderwerpen concreter uitgewerkt. 

Stap 3: Opstellen Plan van Aanpak 

Voor het opstellen van het Plan van Aanpak worden er prioriteiten gesteld aan de gewenste verbeteringen. Het resultaat is een duidelijke Plan van Aanpak (roadmap) die aangeeft wat het traject is van de huidige situatie (IST) naar de gewenste situatie (SOLL). De visievorming en het beleid vormen de onderbouwing en rechtvaardiging van dit traject. Met de ervaring van Promaint kan er een haalbare planning worden uitgewerkt om het traject van IST naar SOLL te realiseren. 

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het opstellen van een toekomstvisie en beleidsdocumenten met betrekking tot onderhoud en asset management; 

Promaint heeft ruime ervaring met de implementatie van verbeterplannen en de optimalisatie van werkprocessen in de praktijk. Hierdoor is het op te stellen document niet alleen eentheoretisch verhaal, maar geeft Promaint ook praktische handvaten;

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Promaint heeft veel referentiemateriaal binnen de zorg, food, procesindustrie en waterschappen, waardoor gebruikt gemaakt kan worden van “best practices”.

promaint-081

Starten met het opstellen van een duidelijke visie en doelstellingen?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.