Water

poster WaterzuiveringBinnen de Watermarkt richt Promaint zich zowel op het optimaliseren van het onderhoud alsmede de keuze van het installatieontwerp.

Bij het onderhoud in de watermarkt staat naast de kwaliteit van het gezuiverde water tevens het slibverwerkingsproces, de veiligheid van de medewerkers, overlast voor de omgeving en het milieu centraal. Promaint ondersteunt haar klanten bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen door middel van het opstellen van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten.

 

Bij de keuze voor een bepaald ontwerp wordt er steeds vaker rekening gehouden met de “Total Cost of Onwership”.

Waterschappen baseren hun keuze op drie criteria:

  • Jaarlijkse kapitaallasten: rente en afschrijving
  • Jaarlijkse exploitatielasten: energie en onderhoud
  • Kwaliteit: projectbeheersing / bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid / toekomstwaarde van de installatie

Promaint kan naast de beschikbaarheid de onderhoudskosten (preventief en correctief) doorrekenen met behulp van een simulatie in de Optimizer+.

Na het opstellen van een onderhoudsconcept op basis van risico voor een RWZI vult Promaint de uploadsheets ten behoeve van de upload in verschillende onderhoudsbeheerssystemen. In een keer wordt de boomstructuur en het onderhoudsconcept geupload en is het onderhoudsconcept meteen beschikbaar voor gebruik.

Meer efficiency met blokonderhoud

Efficiency is voor veel organisaties een belangrijk issue. Ook het efficiënt uitvoeren van onderhoud aan technische installaties hoort daarbij. In dit artikel leest u een praktijkvoorbeeld hoe Promaint daarbij ondersteuning biedt bij een organisatie in de watersector.