Nieuws

 • Nieuwe collega: Robin Slager

  Medio maart is het team van Promaint uitgebreid met een nieuwe maintenance consultant, Robin Slager. Robin heeft ervaring opgedaan als civieltechnisch ingenieur en als inspecteur/adviseur op het gebied van drinkwaterinstallaties. Hij is een teamspeler en werkt systematisch en nauwkeurig, is analytisch, durft kritisch te zijn en is in staat dit om te zetten in constructieve […]
 • Beheer begroting – vervolg

  In een eerdere nieuwsbrief hebben we de relatie gelegd tussen asset management en het belang om te kunnen sturen op kosten. Hierbij werd het belang van een beleid beschreven als centraal vertrekpunt voor het werken met een meerjaren investeringsbegroting. Mocht u dit artikel toevallig gemist hebben, klik dan hier. Als reactie op dit artikel kregen […]
 • Nieuwe collega

  Promaint is deze maand uitgebreid met een nieuwe collega, Willem Smit. We heten Willem van harte welkom en wensen hem veel succes!
 • Artikel systeemintegratie bij asset management

  In het Vakblad Asset Management is een artikel geplaatst over de ingebruikname van het nieuwe asset management systeem bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ellen den Broeder van de NVDO heeft Damon Visser van Promaint en Lucien Teune van Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnterviewd voor dit artikel. Damon heeft het gehele traject inhoudelijk begeleid, van oriëntatiefase […]
 • Beheer begroting

  Asset management vertaalt de bedrijfsdoelstellingen naar onderbouwde keuzes ten aanzien van de benodigde assets. Hierbij zijn de prestaties, de risico’s en de kosten de drie pijlers die bij iedere keuze getoetst dienen te worden aan de doelstellingen. Een goede keuze kan hierbij alleen gemaakt worden op basis van goede informatie. Voor het benodigde inzicht in […]
 • Certificering ISO9001

  Omdat het leveren van kwaliteit altijd voorop staat kunnen we met trots melden dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de ISO9001-norm. Recent ontvingen wij het certificaat na een succesvolle audit. Zo blijven we werken aan verbeterde dienstverlening voor onze klanten. 
 • Pilot duurzaam beheer en onderhoud

  Onze collega Damon Visser is betrokken bij de Pilot Verduurzaming onderhoud warmte-, koel- en ventilatie-installaties in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg. In deze pilot gaan we samen met de zorginstellingen ’s Heerenloo, Tangenborgh en Parnassia eerst focussen op de bestaande onderhoudscontracten van (elektro-) technische installaties. Met betrekking tot deze contracten is het […]
 • Gastcollege door Promaint bij Avans Hogeschool

  Deze week heeft Robert Evers van Promaint een aantal gastcolleges 'Risicomanagement' verzorgd bij Avans Hogeschool aan studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde. In verband met de huidige omstandigheden zijn de colleges dit jaar online gegeven. De reacties van zowel docenten als studenten zijn enthousiast.
 • Ontwikkeling asset management

  Promaint heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van onderhoudsmanagement naar asset management specialist. Onderhoudsmanagement richt haar pijlen op het onderhouden van installaties. Daarbij wordt er gekeken naar onderhoudsconcepten, budgetten en planning. Asset management gaat over het optimaal inzetten van de assets om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hiertoe behoort onder andere de gehele levenscyclus van een […]
 • Responskaarten

  Bij veel organisaties zit specifieke en belangrijke kennis opgeslagen in het hoofd van de medewerkers. Bij andere organisaties is deze informatie online in een systeem opgeslagen, maar is deze informatie te vinden op verschillende plekken in het systeem. Wat als er calamiteiten uitbreken en wat als belangrijke (nuts)voorzieningen niet meer aanwezig zijn? Voorzieningen die eigenlijk […]